2017

TRANSPARÈNCIA ANY 2017

 

Nostra legitimitat, igual qu ela de la resta d'organitzacions del sector, es basa en la rendició de comptes. La transparència i la rendició de comptes són signes de la indentitat de la FEMECV. Com posa de manifest nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada  a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes al món dels Esports de Muntanya i Escalada i a la societat i especialment a tots els nostres esportistes federats.

 

Relació de Contractes 2017

Subvencions i Ajudes Públiques

Pressupostos

Retribució d'Alts Càrrecs

Comptes Anuals 2017

Informe de Auditoria

Memòria Esportiva 2017