2019

TRANSPARÈNCIA 2019

 

 

La nostra legitimitat, igual que la de la resta d'organitzacions del sector, es basa en la rendició de comptes.

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat de la FEMECV.

Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes al món dels Esports de Muntanya i Escalada i a la societat i especialment al col·lectiu federat.