Biblioteca

 

 

Els fons de la biblioteca FEMECV abasten les facetes del muntanyisme, així com apèndixs geogràfics d'àmbit nacional i internacional, publicacions de personalitats rellevants tant creadors com esportistes, referències d'indubtable valor mediambiental, publicacions d'interés cartogràfic, així com un complet catàleg de mapes.

Els títols catalogats tindran caràcter d'ús públic quan es dispose dels espais idonis per a fer possible les consultes dels seus fons amb seguretat i comoditat.