Campionat Autonòmic de llarg Recorregut, FEMECV 2019