Com inscriure un club de muntanya o secció de muntanya d'un club esportiu

Inscripció d'un club de muntanya

Document Descàrrega
Alta del club Document
Certificat Document
Estatuts del Club Document
Model d'acta notarial Document
Solicitut d´afiliació Document

 

Inscripció d'una secció de muntanya d'un club esportiu

Document Descàrrega
Alta de sección de muntanya Document
Certificat de Junta Directiva Document
Solicitut d´Afiliacion a la FEDME Document
Certificat Alta Afiliació a la FEDME Document