COMITÈS I COMISSIONS

Els Comitès Tècnics es trobaren sota la supervisió del President i la Secretaria General de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. Designat així mateix per la presidència d'un responsable per a cadascun d'aquests col·lectius, que podran ser designats vocals de la Junta Directiva.