Delegacions Provincials

 

Visibilitat, Proximitat i Suport

 

L'objectiu principal de les Delegacions Provincials és acostar la FEMECV al col·lectiu federat, Clubs i Seccions de Muntanya de les Províncies de Castelló, València i Alacant, actuant com a receptores i transmisores de les inquietuds, propostes i necessitats dels mateixos posant en valor la seua labor social, esportiva i cultural.

 

 

OBJECTIUS

  • Acostar la FEMECV en les tres províncies als esportistes, clubs i institucions, mostrant el seu perfil participatiu i col·laborador, actuant com a canalitzadores de les seues propostes, idees i iniciatives.
  • Avaluar i realitzar un seguiment continu de la situació dels federades/us i Clubs per a detectar necessitats i establir propostes de millora.
  • Coordinar els clubs amb els òrgans federatius i procurar un equilibri d'actuació de la FEMECV en tot el territori.
  • Incentivar la pràctica esportiva de muntanya i potenciar la formació dels responsables de grups i dels seus associats/as, en la pertinença a un club o un altre tipus d'associació esportiva, per a promoure i reforçar la participació de l'activitat associativa interna de cada Club, col·laboracions entre Clubs i cooperació amb la Federació per a projectes de major envergadura.
  • Assessorar els clubs en la posada en marxa de projectes col·lectius vinculats a valors associats a la convivència, la igualtat de gènere, la integració de totes les persones, la incentivació d'hàbits saludables, el manteniment de la nostra cultura, el respecte al medi ambient i sobre les demandes esportives dels federats/as.
  • Recolzar en la divulgació de les activitats dels clubs en relació dels esports de muntanya, el territori, el patrimoni rural i la cultura a través dels canals de comunicació FEMECV i en aliança amb les diferents plataformes d'internet amb les quals col·laborem.
  • Suport i Col·laboració en els grups de treball amb la representació de les altres vocalies per a informació d'incidències, propostes, activitats, iniciatives, esdeveniments, etc. 
  • Vetlar per l'execució dels acords o resolucions dels òrgans federatius

 

ACCIONS DESTACADES

 

 

I A MÉS...