Evam Cursos

 

 

La formació EVAM segueix diverses vies, segons els objectius de la docència.

Formació d'esportistes, formació contínua, titulacions federatives, i titulacions oficials estructuren les quatre línies formatives que ofereix la EVAM. 

 

                 

DIRIGIDA A: aquelles persones que desitgen aprendre un esport de manera progressiva i segura,
aprenent correctament les tècniques i adquirint habilitats específiques, que els ajuden en la seua
pràctica esportiva per la muntanya.

 

DIRIGIDA A: Tècnics Esportius; Monitors Voluntaris; Esportistes experts; Esportistes avançats;
Tècnics de senders; Àrbitres; Sectors professionals de la muntanya.

DIRIGIDA A: Aquelles persones que vulguen cursar qualsevol de les titulacions de règim especial de
les modalitats esportives de MUNTANYA I ESCALADA (Cicle Inicial, Cicle Final Mitja Muntanya,
Cicle Final Escalada, Cicle Final Barrancs), en el Centre d'Ensenyaments Esportius FEMECV.