Evam Cursos

 

 

La formació EVAM segueix diverses vies, segons els objectius de la docència.

Formació d'esportistes, formació contínua, titulacions federatives, i titulacions oficials estructuren les quatre línies formatives que ofereix la EVAM.