Fase 1 Projecte de formació per a les federades

 

 

Des de la Vocalia de Dona i Esport de la FEMECV en col·laboració amb l'Escola Valenciana d'Alta Muntanya, presentem una beca en formación per a la federada que després d'haver realitzat almenys un curs de formació per a esportistes dins de la Vocalia de Dona i Esporto de la EVAM.

 

Aquest projecte formatiu comença amb els cursos de Monitores Voluntàries de Clubs.

 

 

La seua finalitat es fomentar l'autonomia esportiva i la participació activa en el seu club per a poder dotant de coneixements i CAPACITATS a les monitores voluntàries en els ÀMBITS de l'assessorament tècnic i l'organització segura de les activitats que es realitzen des dels clubs i associacions de muntanya, agrupades en la FEMECV. 

 

Aquesta titulació té validesa únicament amb caràcter voluntari del qui ho exercisca i dins de les activitats esportives pròpies de la FEMECV.

 

QUANTIA I DEURES DE LA BECA:

  • Haver participat en una formació esportiva de la EVAM o de la Vocalia de Dona i esport en els anys 2019 i 2020. Ha d'acreditar-se amb Diploma d'aprofitament o certificat d'assistència de la Vocalia de Dona i Esport, o amb un certificat de la propia EVAM. 
  • Ser major de 18 anys i menor de 60 anys.
  • Estar en possessió de la llicència federativa anual o tardorenca.

OBJECTE DE LA BECA:

Es becarà el 50% de la formació de les federades que complisquen amb aquests requisits.

La becada haurà d'assistir a totes les classes lectives i aprovar les avaluació. Es compromet a realitzar les pràctiques en el seu club i a realitzar una memòria final de pràctiques.

De no pertànyer a un club de la FEMECV, es disposarà un llistat de clubs per a l'elecció de la interessada.

L'adhesió dels clubs a sol·licitar les pràctiques de les monitores voluntàries podrà realitzar-se a través del correu electrònic evam@femecv.com

 

 

Si estàs interessada, 

 

Si vols ampliar la informació pots consultar