Hemeroteca

 

Les publicacions de premsa tant en periòdics com en revistes especialitzades de les activitats muntanyenques en el nostre àmbit han sigut i són nombroses pel que l'hemeroteca amb els fons preexistents i futurs, classificarà i organitzarà tot aquest material en tres apartats: periòdics, revistes i butlletins.
La col·lecció de l'hemeroteca FEMECV estarà a disposició per a la seua visualització i consulta dels interessats quan es tinguen els espais adequats necessaris.