Informació de la EVAM

 

Finalitat dels cursos dels esportistes

Els cursos ací proposats estan dirigits a aquelles persones que vulguen iniciar-se en el món dels esports de muntanya, o per a esportistes ja iniciats, sigui el que sigui el seu nivell, que tinguen interès a millorar en alguna modalitat esportiva. El seu objectiu és desenvolupar els coneixements necessaris per a prendre decisions, planificar les ascensions, escalades o rutes de tot tipus segons les possibilitats i condicions personals, seleccionar el material adequat, i destriar els possibles perills actuant sobre ells per a mitigar el seu risc.

Metodologia

La EVAM té programats els cursos de forma progressiva perquè s'adapten al nivell de l'alumne segons la seua experiència. Des de la iniciació al perfeccionament, o plantejant monogràfics segons necessitats de l'esportista. Tots els nostres cursos són quasi en la seua totalitat pràctics, encara que el cas dels de cap de setmana poden contenir hores teòriques –presencials o no presencials–. L'Escola utilitza com professorat Tècnics esportius en actiu o experts reconeguts en la seua matèria. Com suport documental s'utilitzen manuals/apunts desenvolupats per la EVAM en formats informàtics sempre que siguen possibles, per a aquesta fi també s'utilitzen llibres de recent publicació.

Dates i localitzacions

Els cursos es desenvolupen en cap de setmana, o/i en dies festius de la Comunitat Valenciana. D'altra banda també existeix la proposta de cursos de cinc dies en períodes vacacionals com són al juliol i agost de dilluns a divendres. Els cursos es desenvolupen en versió intensiva de 8-10 hores per dia, amb un total de 20-40 hores (veure curs) lectives i pràctiques.

Certificació

La EVAM com entitat formativa oficial de la FEMECV lliura una vegada realitzat el curs un certificat d'aprofitament del curs. Açò sempre i quant l'alumne haja superat el pla evaluativo del mateix. 

Requisits generals d'accés als cursos

  • Ser major d'edat (menors d'edat necessiten permís del pare/mare o tutor)

  • Estar en possessió de la Llicència Federativa FEMECV o FEDME de l'any que es realitze el curs.

  • Els específics al curs.

Els cursos tenen ràtios (Professors/alumnes) adaptats a nivells i modalitats esportives, sempre que un grup de persones supere el mínim pot demanar a l'escola la personalització d'aquest, a través de director.evam@femecv.com.