Informació de la Marxa Nòrdica

En l'Assemblea General de la FEMECV 2016, que es va celebrar l'11 de juny de 2016, es va acordar l'aprovació de la inclusió dins dels estatuts de la Federació la modalitat esportiva de Marxa Nòrdica en l'article 8.- “Modalitat i/o especialitats esportives”

 

 

 

La modalitat esportiva "Marxa Nòrdica" va ser acceptada per l'Assemblea General de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) el 27 de juny de 2015, i incorporada des d'aquell moment als estatuts de la Federació Espanyola com a modalitat esportiva pròpia.

Posteriorment, amb data 23 de desembre de 2015, aquesta modificació dels estatuts va ser acceptada pel Consell Superior d'Esports (CSD).

I finalment amb data 3 de maig de 2016 apareix publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), quedant definitivament oficialitzada.