Informació de la Vocalia d'Escalada de Competició

 

  • Equip Arbitral d'Escalada de Competició

Formació continua de l'Equip arbitral d'Escalada 2020.