Formes de tramitar la Targeta Federativa

Formes de trametre la Targeta Federativa:

  • Directament en la FEMECV, situada en el carrer Marià Luinya nº9 baix, en la ciutat d'Elx (Alacant).
  • A través d'un club o secció de muntanya inscrita en la FEMECV.
  • A través del tpv virtual de la web
  • O enviant una carta, fax (dades a màquina), o e-mail (licencias@femecv.com) amb les dades personals: nom i cognoms, Nº D.N.I., lletra N.I.F., data de naixement completa i adreça completa juntament amb el justificant d'ingrés per la llicència federativa sol·licitada, que ha de realitzar-se en:​

BANKIA
ES59 2038 9615 5360 0065 2574

 

Segons acord de l'Assemblea de la FEMECV, tota aquella persona que tramite la seua llicència sense pertànyer a cap club de muntanya inscrit dins de la Federació, haurà d'abonar l'import de la llicència que desitge tramitar més 11,00 €.

En cas de sol·licitar una llicència temporal (7 dies) sense pertànyer a un club, té un cost addicional de 4 €

A les persones que acudisquen a tramitar la seua llicència a l'oficina de la FEMECV, no se'ls cobrarà aquest import addicional.

La válidez de la llicència federativa és d'any natural (de l'1 de Gener al 31 de Desembre, de l'any en curs) i la cosina és fixa.