Formes de tramitar la Targeta Federativa

Formes de trametre la Targeta Federativa:

  • Directament en la FEMECV, situada en el carrer Marià Luinya nº9 baix, en la ciutat d'Elx (Alacant).
  • A través d'un club o secció de muntanya inscrita en la FEMECV.
  • A través del tpv virtual de la web
  • O enviant una carta, fax (dades a màquina), o e-mail (licencias@femecv.com) amb les dades personals: nom i cognoms, Nº D.N.I., lletra N.I.F., data de naixement completa i adreça completa juntament amb el justificant d'ingrés per la llicència federativa sol·licitada, que ha de realitzar-se en:​

BBVA
C/C 0182 6874 89 0201621252 CÓDIGO IBAN: ES54 0182 6874 8902 0162 1252

SANTANDER

C/C 0049 4127 86 2814249305 CÓDIGO IBAN: ES90 0049 4127 8628 1424 9305

SABADELL

C/C 0081 1199 72 0001002107 CÓDIGO IBAN: ES81 0081 1199 7200 0100 2107

 

Segons acord de l'Assemblea de la FEMECV, tota aquella persona que tramite la seua llicència sense pertànyer a cap club de muntanya inscrit dins de la Federació, haurà d'abonar l'import de la llicència que desitge tramitar més 11,00 €.

En cas de sol·licitar una llicència temporal (7 dies) sense pertànyer a un club, té un cost addicional de 4 €

A les persones que acudisquen a tramitar la seua llicència a l'oficina de la FEMECV, no se'ls cobrarà aquest import addicional.

La válidez de la llicència federativa és d'any natural (de l'1 de Gener al 31 de Desembre, de l'any en curs) i la cosina és fixa.