Novetats

Assemblea General celebrada a Ontinyent

L'1 de juny va tindre lloc l'Assemblea General Ordinària a Ontinyent reunint 72 assemblearis representants dels estaments d'Entitats esportives, tècnics y tècniques, àrbitres i esportistes.

 

 

En començar, es va guardar un minut de silenci per tots els federats i federades que han mort, i especialment per Carlos Tudela, escalador i alpinista.

 

Seguidament, es va llegir l'informe del President, on Carlos Ferrís va fer un resum d'aquests 5 mesos de gestió des de la presa de possessió de la Junta Directiva, en els quals s'ha posat en marxa tot el calendari d'activitats federatives i els nous objectius de "Fem federació, fem muntanya".

Es va realitzar la substitució de dues vocalies, la de Dona i Esport, que l'assumeix Virginia García-Rico, i la de Carreras per Muntanya, que l'assumeix Luis Fermín Sánchez, donant les gràcies a les anteriors vocals.

 

Posteriorment, es va presentar i va aprovar la memòria esportiva i la liquidació del pressupost de 2018, i també el calendari de competicions oficials i altres activitats per a 2019, així com els pressupostos de 2019. També va haver-hi un moment per a analitzar els resultats de l'enquesta als Clubs que van realitzar les Delegades Provincials. 

Arribat el torn de les propostes, es van presentar diverses per part de la Junta Directiva:

  • Designació com co-presidents d'honor a D. Rafael Cebrián Gimeno i Dª Palmira Calvo Sanchís,
  • Actualització de la quota per a federats independents.
  • Signatura d'un Conveni per al manteniment del Registre de senderes amb la Conselleria de Medi Ambient.
  • Proposta comptable de portar el resultant del 2018 negatiu al compte 121 de resultats negatius per a compensar beneficis futurs.

Per part dels assemblearis, algunes de les propostes van passar a precs i preguntes, i finalment es van aprovar altres relacionades amb un compromís de millorar i posar al dia tot el relacionat amb la transparència i la de crear un llistat oficial d'entrenadors de Marxa Nòrdica.

 

En concloure, el President de la FEMECV va agrair als assemblearis la seua participació en l'Assemblea, que és l'òrgan sobirà de la Federació, i va convidar als assemblearis a formar part de Comités, Vocalies i grups de treball, agraint expressament a tots aquells que ja han mostrat la seua col·laboració en qualsevol àrea.

Nota: l'acta de l'Assemblea estarà disponible en la web de la FEMECV una vegada s'haja donat lectura en la següent Assemblea i s'aprove el text definitiu pels assemblearis.

 

 

Autor: 
Junta Directiva