Destacats

Calendari d'activitats 2017

Activitats Federatives 2017 - FEMECV

Amb el començament del nou any esportiu 2017, ja tenim publicat el Calendari Federatiu d'activitats femecv 2017, on després de la Reunió de Presidents organitzada a la fi del 2016, els clubs que van voler ser organitzadors, es van presentar com a candidats per a poder organitzar diferents marxes, competicions, reunions i altres activitats federatives.

Enguany destaquem que comptem amb una nova activitat “La Marxa Nòrdica” que es realitzarà a principis del mes d'Abril.

La marxa nòrdica (en anglès, Nordic Walking) és un esport de resistència i una forma d'exercici a l'aire lliure que consisteix a caminar amb l'ajuda de bastons similars als utilitzats en l'esquí.

A més tenim cobertes totes les activitats i competicions, gràcies als Clubs que s'han interessat a organitzar-les.

S'ha intentat repartir les activitats al llarg de tot l'any, intentant no solapar activitats d'esports de muntanya d'altres entitats esportives, que ja han publicat les seues dates.

Autor: 
Nuria Gómez Administración