Novetats

La FEMECV i la FEV ja treballen en comú.

El President de la FEMECV, Carlos Ferrís, va signar un conveni de col·laboració amb Ignacio Mora, President de la Federació d’Escoltisme Valencià, dins dels convenis que s'estan signant amb associacions juvenils.

 

 

Com en els convenis signats anteriorment, la motivació ha sigut proximitat d'objectius i plantejaments entre les dues entitats. Ambdues, la FEMECV i la FEV tenen com a objectiu gaudir de la naturalesa i de la muntanya promovent els valors educatius, socials i esportius de treball en equip i solidaritat, per la qual cosa volen establir activitats conjuntes on cada associació aporte la seua experiència.

Amb aquest conveni s'obrin les portes a desenvolupar accions formatives en les dues adreces: en matèria de seguretat i prevenció de riscos a la muntanya per als monitors dels Grups Scouts, i de dinamització de grups i tècniques d'animació, per als nostres Clubs.

A més d'aspectes formatius, es realitzaran acords per a l'ús d'albergs i refugis, es desenvoluparan accions conjuntes de voluntariat i d'associacionisme, i es promocionarà una plataforma de defensa de l'acampada com a valor educatius, social i esportiu.

Des de la Vocalia de Joventut i famílies, i des de tota la Federació (ja que aquest conveni és molt ampli i abasta el treball d'altres vocalies), estem molt satisfets amb aquest tipus d'acords que rejoveniran i aportaran nous aires als Clubs i a tot el col·lectiu muntanyenc.

 

 

Autor: 
Departament de Comunicació