Novetats

La presència de la Junta Directiva en les 3 províncies.

Les delegacions provincials, tenen com a objectiu principal acostar FEMECV al col·lectiu federat i Clubs. Per a això s'ha nomenant una delegada per província i reformulant les seues funcions. Trinidad Mendoza, Sabina Pitarch i Silvia Rodriguez, treballen dia a dia en això.

 

 

Un dels punts importants en el programa de l'actual Junta Directiva, és promocionar en el col·lectiu federat la participació en els Clubs i donar suport a aquests en les iniciatives i projectes que duguen a terme, com a base del teixit associatiu de la FEMECV.

 

Per a aconseguir aquest objectiu, les delegades provincials actuen com a receptores i transmisoras d'inquietuds, propostes i necessitats amb la finalitat de realitzar un diagnòstic o mapa de la situació actual dels clubs d'aquesta federació.

 

Els resultats d'aquest primer diagnòstic veuran la llum en la pròxima Assemblea General, on es presentarà l'anàlisi d'Enquesta que es va realitzar recentment als Clubs.

 

També estan acostant-se al federat i federada, participant en els actes federatius (Jornades de Seguretat, proves competitives, reunions, aniversaris…), cuidant la difusió de les activitats i la formació (a través de les xarxes socials i els enviaments de correus informatius), sent nexe de sol·licituds, promoció d'iniciatives i col·laboració entre Junta Directiva, vocalies i Clubs, per a donar enfocament i analitzar viabilitat de les propostes...

 

Consideren que estan començant, que hi ha molt per fer i que l'única manera de fer un bon treball és fer-ho junts. “La vostra col·laboració i il·lusió, sumen”, diuen, mentre segueixen amb la seua responsabilitat amb energia.

 

Si necessites contactar amb elles, aquests són els seus correus electrònics, en els quals pots plantejar els teus dubtes, propostes i inquietuds.

 

Delegada de Castelló: Sabina Pitarch
delegacio.castello@femecv.com

Delegada d'Alacant: Trinidad Mendoza
delegacio.alacant@femecv.com

Delegada de València: Silvia Rodríguez
delegacio.valencia@femecv.com

 

 

Autor: 
Departament de Comunicació