Destacats

Segona Assemblea General de 2019

Com a òrgan màxim de representació i govern de la FEMECV es reuneix, de forma ordinària, com a mínim una vegada a l'any. A aquest espai estan convocats a assistir els 125 membres que la componen.

 

 

L'1 de juny de 2019 es va celebrar a Ontinyent la primera de l'any, la primera en aquesta nova etapa de la Federació.

 

Enguany se celebrarà una segona Assemblea General, el pròxim dia 16 de novembre, a Onda (Castelló). Tindrà caràcter ordinari i extraordinari, ja que es tractaran els temes habituals i propis (pressupostos, comptes anuals, calendaris, propostes dels membres de l'Assemblea i de la Junta Directiva…), i a més, s'aprovarà la modificació dels estatuts.

 

En  el Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, es marquen els terminis i adaptacions que les Federacions esportives com la nostra han de fer respecte a les noves exigències de la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

Per a complir amb això, s'ha fet un treball intens d'actualització dels estatuts que fins ara ens regien.

 

La participació en les Assemblees Generals és important per a aquells que han sigut triats i representaran i donaran veu als quatre estaments de la nostra Federació: Entitats esportives, esportistes, tècnics/as i àrbitres/as.

 

En aquesta ocasió, la seua assistència cobra una importància major pel caràcter extraordinari d'aquesta aprovació estatutària. Seran convocats/as dins del termini i en la forma escaient en el seu moment, tal com indiquen els estatuts.

 

Pots veure la composició de la nostra Assemblea General AÇÍ.

 

 

Autor: 
Departament de Comunicació