Nova Normalitat

 

En aquest apartat es recullen les diferents normatives que les autoritats sanitàries, esportives o administratives publiquen en referència a l'esport, davant la situació sanitària provocada pel COVID-19. Es tracta d'un espai en constant actualització, on podràs trobar les referències que hem d'atendre dins del nostre àmbit federatiu.