ÒRGANS DISCIPLINARIS

 

 

 

La potestat disciplinària esportiva en l'àmbit de la Federació, serà exercida per dos òrgans disciplinaris:

1)      El Comité de Disciplina que és l'òrgan de primera instància.

contacte: comitedisciplina@femecv.com 

SERGIO CASARES SERRANO PRESIDENT 
VICENTE JAVIER BLANCH TORMO
GAEL GONZALEZ ALLONA
  • Aprovat per Junta Directiva 22 de febrer de 2019​

2)    El Comité d'Apel·lació que és l'òrgan de segona instància o d'apel·lació.

contacte: comiteapelacion@femecv.com 

LAURA SEBASTIAN BOLUFER PRESIDENTA 
CARLOS JAVIER PUCHE MOSTAZO
IGNACIO MARTINEZ-RIDRUEJO GONZALEZ – FIERRO
FRANCISCO JOSE TOMAS SOMESO
  • Aprovat per Junta Directiva 22 de març de 2019