PASSOS A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT

 

 

COMUNICACIÓ DE SINISTRE DE FEDERAT

 

COBERTURA GENERALI

 

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Prestació d’assistència sanitària en cas de lessió corporal que derive d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet o per l’ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva per la que l’assegurat es trobe afiliat i que li produïsca invalidesa temporal, permanent o mort.

 

COMUNICACIÓ

El federat accidentat haurà de comunicar com a màxim en 7 dies la seua situació en cas d’accident esportiu a Howden Iberia (corredoria que presta els seus serveis a la Federació), per a tramitar l’obertura de l’expedient corresponent amb GENERALI. Perquè l’obertura de l’expedient siga correcta, s’han de donar els passos següents:

 

Procediment NORMAL:

1. El federat telefonarà a Howden Iberia (91 369 73 00 en horari de 9h a 14h / de 16h a 19h de dilluns a dijous i de 9h a 15h els divendres) per a informar de la seua situació, i haurà d’aportar les següents dades en la mateixa telefonada o via correu electrònic immediatament després:

1. Nom i cognoms

2. DNI

3. Núm. de llicència

4. Telèfon i correu de contacte

5. Adreça personal

6. Explicació del sinistre i/o informe mèdic-hospitalari de la primera assistència rebuda en el centre mèdic concertat per GENERALI. En el cas que no sàpia on acudir, pot telefonar al 902 053 902.

2. Es proporcionarà al federat via correu electrònic des de Howden un comunicat d’accidents amb el qual acudirà al metge, i posteriorment haurà de ser remés pel federat a Howden Iberia.

3. A continuació, Howden Iberia enviarà la documentació aportada pel federat a GENERALI per a la posterior autorització de següents prestacions necessàries.

 

Procediment en cas d’URGÈNCIA mèdica:

S’entén com a tal l’atenció sanitària la demora de la qual puga significar un perill greu per a la vida de la persona.

Si el federat haguera d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident a un centre mèdic d’urgències:

1. Podrà telefonar a Howden Iberia (91 369 73 00) en horari laboral (dilluns a dijous, de 9h a 14h / 16h a 19h i divendres, de 9h a 15h ) o al 902 053 902 per a informar-se dels passos a realitzar en qualsevol moment (telèfon d’assistència 24 hores els 365 dies de GENERALI).

2. Es recomana acudir a URGÈNCIES de centres concertats per GENERALI. Després de l’assistència mèdica, s’haurà de proporcionar un comunicat d’urgències que el federat enviarà tan ràpidament com siga possible a Howden Iberia juntament amb l’informe mèdic, si n’hi haguera. Si per alguna circumstància acudix a un centre NO Concertat, hi haurà d’aportar les factures per al seu posterior reembossament.

3. Després de l’assistència mèdica d’urgències, s’iniciaran els mateixos passos que en un procediment normal.