Pla Nova Normalitat

 

 

Fase 3

 

Fase 2

 

Fase 1

 

Fase 0

 

 

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALIDAD