Presentació Alpinisme

                

Des de la FEMECV volem impulsar l'Alpinisme dins de la nostra comunitat autònoma. Un dels principals mitjans que utilitzem per a açò és el desenvolupament del Pla de Tecnificació d'Alpinisme FEMECV (PTA) els objectius principals de la qual són els següents:

·        Formar als/les joves alpinistes en totes les facetes de l'alpinisme, principalment enfocant la formació en els aspectes de seguretat i millora tècnica.

·        Desenvolupar un treball de Tecnificació amb alpinistes joves,intentant millorar el seu rendiment general en tot tipus de realitzacions.

·        Facilitar i possibilitar als esportistes tecnificats a través de la seua formació, l'accés al Pla Nacional de Tecnificació FEDME.

·        Promoure a mitjà termini un nivell alt de rendiment en els nostres esportistes tecnificats possibilitant l'accés a l'Equip Español d'Alpinisme FEDME.

·        Facilitar als joves talents l'accés a l'alpinisme d'alt nivell.

 

Més informació del Pla de Tecnificació d'Alpinisme.