Projectes, Assemblees i informació econòmica

 

 

En aquest apartat hem recopilat informació dels documents elaborats al llarg de l'any, en referència a la informació econòmica, pressupostària i estadística. 

 

Dins de la informació que es pot trobar estan els següents documents, que prèviament s'han aprovat en Assemblea General o en Juntes Directives, i que es van afegint en el moment en el qual es poden fer públiques: 

  • Projecte Esportiu
  • Pressupostos
  • Memòria Esportiva
  • Comptes Anuals
  • Relació de contractes
  • Subvencions i Ajudes publiques
  • Informe Auditoria