Protocolo de asignación de actividades

 

 

Al costat d'aquest índex  es desplega un menú amb altres submenús, en els quals apareixen les diverses activitats que conformen el calendari d'activitats FEMECV i en cada apartat podem trobar els arxius informatius per a aquests esdeveniments.

Amb aquesta informació els clubs que desitgen realitzar una activitat en concret, poden consultar els aspectes específics de cadascuna d'elles, com són l'Annex de condicions, Criteris de selecció per als clubs que les vulguen realitzar, Informació inicial, Model fulla d'acord clubs, etc.

 

 

DOCUMENT COMPLET DE CRITERIS I ANNEXOS
CALENDARI D'ACTIVITATS 2020