¿Qué es la FEMECV?

 

La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tingui adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.