Què fer en cas d'accident

 

 

 

 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT DEPORTIVO


 

S'entén per accident la lesió corporal que derive d'una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de l'exercici de l'activitat esportiva, que li produïsca invalidesa temporal, permanent o mort, sense patologia ni alteració anatòmica prèvia.

 

QUÉ FER EN CAS DE PATIR UN ACCIDENT ESPORTIU

Necessite acudir a urgències?

 SI

En les primeres 48 h

DINS D'HORARI LABORAL

Contacta amb el teu mediador Howden Ibèria 91 369 73 00

(L-J 9 a 14 i de 15 a 17.30, V de 9 a 15)

Howden et manarà el comunicat d'accidents perquè pugues acudir a urgències i t'indicarà els hospitals concertats als quals pots acudir.

FORA D'HORARI LABORAL Contacta amb la plataforma 24 hores de Generali: 91 169 77 50 Nou telèfon

Generali t'indicarà els hospitals concertats als quals pots acudir.

  • ​NO

Abans del termini de 7 dies des del dia de l'accident

Hauràs de posar-te en contacte amb Howden Ibèria per a sol·licitar el comunicat d'accidents i poder obrir l'expedient, dins del termini de 7 dies des de la data de l'accident.

Telèfon: 91 369 73 00

accidentesdeportivos@howdeniberia.com

Després hauràs de remetre el comunicat d'accidents per e-mail a Howden Ibèria

 

QUÈ ÉS UNA URGÈNCIA?

Atenció sanitària la demora de la qual d'atenció puga implicar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d'acudir immediatament en el moment posterior a l'accident.

URGÈNCIA VITAL: quan córrega perill la vida del federat, podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim, encara que aquest siga de la Seguretat Social.

En cas que romanguera en CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT O DE LA SEGURETAT SOCIAL, Generali no es farà càrrec dels costos per l'atenció prestada, excepte en els casos d'urgència vital.

COM ÒBRIC L'EXPEDIENT?

Sempre hauràs d'obrir l'expedient amb Howden Ibèria.

Des de Howden et demanaran que emplenes el comunicat d'accidents, i a més, et sol·licitaran tots informes metges en cas d'haver rebut assistència mèdica.accidentesdeportivos@howdeniberia.com

Telf. 91 369 73 00

QUIN ÉS EL SEGÜENT PAS?

Una vegada has manat per correu electrònic tota la documentació necessària per a obrir l'expedient:

  • Howden t'enviarà l'autorització per e-mail per a poder acudir a l'especialista en un termini de 24 a 48 hores aproximadament.
  • Recorda: és convenient que facilites tots els informes mèdics, prescripcions i cites a Howden Ibèria.
  • Segons vages manant els informes de cada consulta, aniràs rebent l'autorització per a la següent assistència.

 IMPORTANT

1. Quan es declara un accident, s'està de baixa esportiva. El federat no podrà realitzar cap activitat fins a rebre l'alta metgessa.

•          Serà motiu de tancament de l'expedient del Sinistre i no es donarà continuïtat al tractament, si durant la BAIXA MEDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva

2. Totes les assistències mèdiques que no siguen d'URGÈNCIES, precisen d'AUTORITZACIÓ PRÈVIA, en cas contrari serà el federat qui es faça càrrec dels costos incorreguts.

3. RECORDA: L'accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies a l'adreça: accidentesdeportivos@howdeniberia.com