Refugio

Refugio Les Foietes

El refugi ELS FOIETES es troba en el paratge de la lloma Benifleta. Pertany al Centre Excursionista Contesta, amb seu a Cocentaina, C/ Pare Balaguer, 3 Baix, que prèvia sol·licitud i autorització, pot facilitar les claus dels locals existents en els refugis.

Per a posar-te en contacte telefona al 966 500 832.

Población: 
Cocentaina