Relació de contratos

Objecte Durada Importe Procedimient Entidat
Planes de Tecnificació Fins el 31 de desembre de 2020 Variable en funció de resultats Col.laboració per al desenvolupament d'un Pla de Tecnificació de Carreres per Muntanya Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
Planes de Tecnificació Fins el 31 de desembre de 2020 Variable en funció de resultats Col.laboració per al desenvolupament d'un Pla de Tecnificación d'Alpinisme Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
Planes de Tecnificación Hasta el 31 de diciembre de 2020 Variable en funció de resultats Col.laboració per al desenvolupament d'un Pla de Tecnificació d'Escalada Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada