Retribució d'Alts Càrrecs

 

La Federació d'Esports de Muntanya i Escalda de la Comunitat Valenciana no realitza ninguna retribució ni manté ningun contracte en les categories d'Alts Càrrecs o de personal d'Alta Direcció que tinguen poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa.

Així mateix ningun dels càrrecs electes, membres de la Junta Directiva ni el President reben cap retribució alguna.