Subvencions i Ajudes públiques

Organisme: Conselleria d'Educació, Invesigació, Cultura i Esport

Import: 32.751€

  • Programa I: 14.851€
  • Programa II: 10.400€
  • Programa III: 7.500€

Data de concessió: 25 de julio de 2017

Objectiu/finalitat: 

  • Programa I: Gestió i funcionament.​
  • Programa II: Activitats esportivas.
  • Programa III: Tecnificació esportiva (Escalada).

DOCUMENT SUBVENCIÓ

Organisme: Conselleria d'Educació, Invesigació, Cultura i Esport

Import: 1.000 €

Data de concessió: 4 de julio de 2017

Objectiu/finalitat: Adquisició material inmovilitzat (Escalada).

DOCUMENT SUBVENCIÓ

Organisme: Conselleria d'Educació, Invesigació, Cultura i Esport

Import: 3.977 €

Data de concessió: 25 de julio de 2017

Objectiu/finalitat: Seleccions 

DOCUMENT SUBVENCIÓ

Organisme: Excma. Diputació de la Provincia d'Alicant

Import: 12.000 €

Data de concessió: 25 de julio de 2017

Objectiu/finalitat: Programa de Senderisme 2017

DOCUMENT SUBVENCIÓ

Organisme: Conselleria d'Educació, Invesigació, Cultura i Esport

Import: 3.977 €

Data de concesión: 16 de octubre de 2017

Objetiu/finalidat: Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana

DOCUMENT SUBVENCIÓ

 

Organisme: FEDME

Import:

  • Escalada: 1.800,00 €
  • Alpinisme: 1.700,00 €
  • Carreres: 1.000,00€

Data de concesión: 19 de mayo de 2017

Objetiu/finalidat: Subvención para centros de tecnificación 2017

DOCUMENT SUBVENCIÓ