Tarifes 2019

 

 

Cuenta Bancaria en la que realizar la transferencia

BBVA: C/C 0182 6874 89 0201621252 - CÓDIGO IBAN: ES54 0182 6874 8902 0162 1252

 

 

A tindre en compte: 

 

  • Segons acord de l'Assemblea de la FEMECV, tota aquella persona que tramite la seua llicència sense pertànyer a cap club de muntanya inscrit dins de la Federació, haurà d'abonar l'import de la llicència que desitge tramitar més 11,00 €.
  • Les llicències temporals, es remetran per email als esportistes sol·licitants o entitats.
  • A les persones que acudisquen a tramitar la seua llicència a l'oficina de la FEMECV, no se'ls cobrarà aquest import addicional.
  • La validesa de la llicència federativa és d'any natural (de l'1 de gener al 31 de desembre, de l'any en curs) i la prima és fixa.