Titulacions a l'EVAM

Titulacions Federatives

Objectiu:

 • Crear esportistes capaços de formar i entrenar a uns altres, així com gestionar i dirigir activitats de muntanya.
 • Arbitrar competicions.Homologar senders i/o gestionar instal·lacions de l'àmbit de l'escalada.

Tipus de Títols:

 • Monitors voluntaris de Clubs - especialitats en muntanyisme,escalada, barrancs i alpinisme
 • Àrbitres esportius - en escalada i carreres per muntanya
 • Tècnics de senders Tècnic en carreres per muntanya - Nivell I, II i III
 • Gestor de rocòdroms

Dirigida a:

 • Formació de nous titulats.
 • Formació contínua o complementària per a titulats actius EVAM

Formació d'esportistes

Objectiu:

Ensenyar les tècniques de seguretat i habilitats físiques dels esports de muntanya i escalada des de la perspectiva de la pràctica eficient i segura

Classes de cursos:

 • Nivel I – iniciació
 • Nivel II – perfeccionament
 • Seguretat
 • Autorrescat
 • Monogràfics experts

Modalitats esportives:

 • Muntanyisme
 • Escalada
 • Vies ferrates
 • Descens de barrancs
 • Alpinisme
 • Esquí de muntanya

En la majoria de modalitats es contemplen submodalidades per a una millor programació dels cursos

Formacions especials

Objectiu:

Desenvolupar habilitats pròpies de l'àmbit de la muntanya i l'escalada en la seua aplicació directa en el món professional, de la seguretat i les emergències.

Tipus de cursos:

 • Prevenció de riscos i seguretat de professionals en el mitjà de muntanya.
 • Actuació en emergències en muntanya.
 • Turisme actiu.
 • Rescat Vertical.
 • Tècniques de treballs en altura amb cordes.

Dirigit a:

 • Treballs verticals.
 • Cossos de seguretat (Bombers, policia, exèrcit, PC,...)
 • Turisme actiu.
 • Professionals dintre de l'àmbit de la muntanya.
 • Altres camps.

Titulacions oficials

Objectiu:

Assessorar a la Conselleria d'Educació en la programació, temaris i docents òptims per a l'engegada dels Tècnics Esportius en Escalada i Muntanya.

Tècnics esportius en muntanya i escalada:

 • Mitja Muntanya
 • Descens de barrancs
 • Escalada
 • Alpinisme

Dirigida a:

Formació de tècnics esportius o als ja existents que vulguin ampliar les seves capacitacions.