Transparència

 

 

La nostra legitimitat, igual que la de la resta d'organitzacions del sector, es basa en la rendició de comptes.

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat de la FEMECV.

Com posa de manifest nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes al món dels Esports de Muntanya i Escalada i a la societat.