Trobada Autonòmica Inter-Clubs

 

Trobada Autonòmica Inter-Clubs FEMECV

 

Per a aquesta primera edició 2020 es preveu la realització per part d'un Club de qualsevol de les províncies de la Comunitat Valenciana, Castelló, Alacant i València, amb rotació provincial en anys posteriors.
Promoure els avantatges de l'associacionisme, Com fer-ho més atractiu? Serà la base d'aquestes trobades.
L'objectiu és aportar un valor social a la comunitat a través de l'Intercanvi d'Experiències Clubs de Muntanya i Escalada, que consistiran en fòrums de debat, estratègies de funcionament, activitats i iniciatives, en qualsevol àrea d'interés: mediambiental, cultural, sostenibilitat, campaments, col·loqui, l'educació, la igualtat, la inclusió,… i que la vida associativa siguen els valors principals dels clubs.