Vocalies no competitives

Les vocalies no competitives de la FEMECV són les següents:

  • Barrancs

  • Dona i Esport

  • Muntanya Inclusiva i Solidaritat

  • Cultura, Territori i Voluntariat

  • Joventut i Família

  • Senders i Refugis

  • Muntanya i Sostenibilitat

  • Seguretat i Salut