Actualidad Escalada

La vocalia d'Alpinisme i Escalada, el responsable de la qual és Miguel Anta, s'ha posat en marxa. Després d'una primera trobada amb els tecnificats d'escalada es comença a planificar i desenvolupar el programa de les dues disciplines.
La vocalía de Alpinismo y Escalada, cuyo responsable es Miguel Anta, se ha puesto en marcha.  Tras un primer encuentro con los tecnificados de escalada se empieza a planificar y desarrollar el programa de las dos disciplinas.
El passat dia 17 de novembre de 2018, va tenir lloc a Elx en la seu la Unió Excursionista d'Elx la tercera concentració anual de l'equip de tecnificació.
El pasado día 17 de noviembre de 2018, tuvo lugar en Elche en la sede la Unión Excursionista de Elche la tercera concentración anual del equipo de tecnificación.
Tribunal de Evaluación del Proyecto Final de la especialidad de Escalada del Ciclo Superior.
Tribunal d'Avaluació del Projecte Final en l'especialitat d'Escalada del Cicle Superior.
Ramón Julián i Helena Alemany com a guanyadors de la 3a prova de Copa d'Espanya d'Escalada de Dificultat de 2018 en la categoria absoluta, i també de la general després d'aquesta última prova, i Iker Ortiz 3r en la general de la seua categoria sub 20 juvenil.
Aquesta activitat es va realitzar a Pamplona, on va assistir l'equip de tecnificats de la FEMECV
Ramón Julián y Helena Alemán como ganadores de la 3ª prueba de Copa de España de Escalada de Dificultad de 2018 en la categoría absoluta, y también de la general tras esta última prueba, e Iker Ortiz 3º en la general de su categoría sub 20 juvenil.
Esta actividad se realizó en Pamplona, donde asistió el equipo de tecnificados de la FEMECV
Per segon any consecutiu la FEMECV vol premiar amb la subvenció Equipament/Reequipament, l'esforç de molts muntanyers que milloren l'equipació de seguretat en les zones d'escalada i de nou s'obri el termini de presentació de projectes d'aquesta iniciativa.
Dissabte passat 15 de setembre es va celebrar a Alcoi l'última prova d'escalada en bloc del calendari FEMECV 2018. Ja solament resta realitzar el 27 d'octubre el campionat de velocitat que se celebrarà a l'Elx.
Por segundo año consecutivo la FEMECV quiere premiar con la subvención Equipamiento/Reequipamiento, el esfuerzo de muchos montañeros que mejoran la equipación de seguridad en las zonas de escalada y de nuevo se abre el plazo de presentación de proyectos de esta iniciativa.
El pasado sábado 15 de septiembre se celebró en Alcoy la última prueba de escalada en bloque del calendario FEMECV 2018. Ya solo resta realizar el 27 de octubre el campeonato de velocidad que se celebrará en el Elche.
Cambio de emplazamiento para la III Prueba de Copa de Escalada en Bloque FEMECV en Alcoy.
Canvi d'emplaçament per a la III Prova de Copa d'Escalada en Bloc FEMECV a Alcoi.
La 3a Prova de copa d'Escalada en Bloc, és una activitat valedora i puntuable per a obtenir la copa.
La 3º Prueba de copa de Escalada en Bloque, es una actividad valedera y puntuable para obtener la copa.
El passat dia 21 de juliol va tenir lloc a Algemesí la segona concentració anual de l'equip de tecnificació 2019.
El pasado día 21 de julio tuvo lugar en Algemesí la segunda concentración anual del equipo de tecnificación 2019.