Reunió de Presidents de Clubs i S. M. de la FEMECV

 Reunió de Presidents de Clubs i S.M. de la FEMECV

És l'acte en el qual es materialitzen, les sol·licituds per a la realització de les activitats del calendari FEMECV, tradicionalment es realitza una activitat senderista al matí, i després del menjar es dóna inici a la reunió.

En aquesta reunió, si diversos clubs sol·liciten una mateixa activitat, es dirimeix qui tindrà preferència per a realitzar-la, es consulten dubtes, concreten dates i es defineixen criteris i línies d'actuació.