La formació consta de quatre parts:1.    Proves d'accés: celebrades al setembre i gestionades pel Centre Autoritzat d'Ensenyaments Esportius de la FEMECV (TOSSAL) i inspecció de la Conselleria d'Educació.

2.    Bloc comú: aquest bloc el gestiona la Conselleria d'Educació a través dels centres públics.
 

Cicle Inicial i Cicle Final del Grau Mitjà
IES MONTSERRAT ROIG 
CARRER CARLET 2 CP.03206 ELX(ALACANT) 
Teléfon: 966 912 250 Corre electrónic: hm.poveda@edu.gva.es
Persona responsable del programa: Héctor Manuel Poveda.

Ciclo Superior de Escalada
IES MARE NOSTRUM TORREVIEJA.  
AV. DELFINA VIUDES, S/N CP.03183 TORREVIEJA (ALACANT) 
Teléfon: 965 290 205 Correu electrónic: 03014575@edu.gva.es 
Persones responsables del programa: Abel Moya i Noemí Reina. 


3.    Bloc específic: començant al gener i finalitzant a l'agost. Aquest bloc és gestionat pel Centre Autoritzat d'Ensenyaments de la FEMECV (TOSSAL). Per als cicles finals, aquest bloc es componen d'uns mòduls transversals, comú a totes les modalitats i uns mòduls específics concrets de cada especialitat.
 

4.    Mòdul pàáctiques FCT. Les hores de pràctiques establides per la legislació vigent:
- Cicle inicial de Senderisme: 150h
- Cicle final d'Escalada: 200h
- Cicle final de Barrancs: 200h
- Cicle final de Mitja muntanya: 200h
- Cicle superior d'Escalada: 200h


 


Respecte a l'estructura horària del bloc específic, a títol orientatiu, segons especialitat seria:


- Cicle inicial cap de setmana:
Dimecres: En línia a la vesprada.
Divendres: Presencial mitja jornada a la vesprada.
Dissabte: Presencial jornada completa.
Diumenge: Presencial jornada completa.

- Cicle inicial Intensiu:
Dilluns: Jornada completa.
Dimarts: Jornada completa.
Dimecres: Jornada completa.
Dijous: Jornada completa.
Divendres: Jornada completa/ Mitja jornada.

- Cicles finals:
Dimecres: En línia a la vesprada.
Divendres: Presencial mitja jornada a la vesprada.
Dissabte: Presencial jornada completa.
Diumenge: Presencial jornada completa.
 


(Aquests horaris poden patir alteracions per meteorologia, exigències pròpies del contingut o avaluacions.)

 

Els requisits acadèmics d'accés, són: 

  • ESO per al cicle inicial i final del grau mitjà i batxillerat
  • Equivalent per al cicle superior

 


Calendari académic


CICLO INICIAL SENDERISMO (FINES DE SEMANA) 2022-2023
CICLO INICIAL SENDERISMO (INTENSIVO) 2022-2023 
MEDIA MONTAÑA CICLO FINAL 2022-2023 
BARRANCOS CICLO FINAL 2022-2023 
ESCALADA CICLO FINAL 2022-2023 

 


Esta formación se regula por los siguientes decretos y ordenes:

•    GRADO MEDIO: Real Decreto 702/2019 y Orden EFP/574/2021

•    GRADO SUPERIOR: Real Decreto 701/2019 y Orden EFP/573/2021

 


El alumnado que curse esta formación obtendrá las titulaciones oficiales de:

•    Técnico Deportivo en la modalidad que curse.

•    Técnico Deportivo Superior en la modalidad que curse.

 CONTACTA CON NUESTRO CENTRO


Para cualquier tipo de consulta, puedes escribirnos a: 
SECRETARIA: evam@femecv.com
JEFATURA DE ESTUDIOS: jefatura.centroautorizado@femecv.com
DIRECCIÓN: director.evam@femecv.com
O llámanos al 965 439 747 o 963 571 822.

 

SÍGUENOS EN NUESTRA REDES SOCIALES 
 

Puedes encontrarnos en:

     

 

Autorizado por: