Campamento Territorial de Valencia

Lugar
La Font d'En Carròs
Imatge