Destacados

X ANIVERSARIO DEL CLUB DE MUNTANYA DE CANYADA

ACTIVIDAD

Fa 10 anys. el « Club de muntanyn de La Canyada ». va començar a caminar, parell amb la inauguració de la senda dels calderons. Un recorregut que pertanyent als nostres avantpassats, ha tornat al present. a ser dlsfrutat per tots aquells que ho desitgent.

És per aixó que el próxim 29 de malg. t'invitem que participes amb nosaltres, en el recorregut comrnemoratiu deixa inauguracló. Farem exactament les mateixes coses. A lles 8 del matl ens ajuntarern tots davall el Til.ler centenari de la casa de la Solana, on des de les 7:30 haurà preparat un lleuger desdejuni: recorrerem junts els poc mes de 12 quilòmetres del recorregut parant a esmorzar en el Calderó major i a la nostra tornada, davall el mateix til.Ier de la Solana tindrem preparal un refrese, per a recuperar-nos de l'esforç realitzat.

Autor: 
CLUB MUNTANYA LA CANYADA
Etiquetas: