CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023 CLICLO INICIAL EXCURSIONISME

CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023

 

CICLE INICIAL

 

Grau Mitjà dels Esports de Muntanya i

Escalada. 

 

SENDERISME

 

 

Ensenyaments corresponents als títols de grau mitjà de:

 

Inicial Grau Mitjà Senderisme

 

 

- Bloc Específic.

- Bloc de Pràctiques.

 


 

05-CÀRREGUES HORÀRIES.

 

GRAU INICIAL – SENDERISME

Bloc Específic SENDERISME

 319h.

 

CONDUCCIÓ EN SENDERES. MED-MOSE102

190h.

1- Control i conducció de grups

2- Equip i material

3- Supervisió EPI’s parcs d'aventura

4- Col·laboració en rescats

5- Programació d'activitats de senderisme

6- Organització i gestió de rutes

7- Orientació i cartografia

MEDI FÍSIC I HUMÀ EN LA MITJA MUNTANYA. MED-MOSE103

50h.

1- Medi ambient de muntanya

2- Cultura i patrimoni de muntanya

3- Meteorologia

TEMPS LLIURE. MED-MOSE104

79h.

1- Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

2- Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure

3- Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

4- Desenvolupament d'activitats d'avaluació de les activitats de temps lliure

 

FORMACIÓ PRÀCTICA. MED- MOSE105.

150h.

 


 

13-CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE SESSIONS. 2023

Gener

 

Febrer

 

Març

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

52

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

9

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

6

7

8

9

10

11

12

 

10

6

7

8

9

10

11

12

2

9

10

11

12

13

14

15

 

7

13

14

15

16

17

18

19

 

11

13

14

15

16

17

18

19

3

16

17

18

19

20

21

22

 

8

20

21

22

23

24

25

26

 

12

20

21

22

23

24

25

26

4

23

24

25

26

27

28

29

 

9

27

28

 

 

 

 

 

 

13

27

28

29

30

31

 

 

5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril

 

Maig

 

Juny

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

13

 

 

 

 

 

1

2

 

18

1

2

3

4

5

6

7

 

22

 

 

 

1

2

3

4

14

3

4

5

6

7

8

9

 

19

8

9

10

11

12

13

14

 

23

5

6

7

8

9

10

11

15

10

11

12

13

14

15

16

 

20

15

16

17

18

19

20

21

 

24

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

19

20

21

22

23

24

25

17

24

25

26

27

28

29

30

 

22

29

30

31

 

 

 

 

 

26

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliol

 

Agost

 

Setembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

26

 

 

 

 

 

1

2

 

31

 

1

2

3

4

5

6

 

35

 

 

 

 

1

2

3

27

3

4

5

6

7

8

9

 

32

7

8

9

10

11

12

13

 

36

4

5

6

7

8

9

10

28

10

11

12

13

14

15

16

 

33

14

15

16

17

18

19

20

 

37

11

12

13

14

15

16

17

29

17

18

19

20

21

22

23

 

34

21

22

23

24

25

26

27

 

38

18

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

30

 

35

28

29

30

31

 

 

 

 

39

25

26

27

28

29

30

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre

 

Novembre

 

Desembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

39

 

 

 

 

 

 

1

 

44

 

 

1

2

3

4

5

 

48

 

 

 

 

1

2

3

40

2

3

4

5

6

7

8

 

45

6

7

8

9

10

11

12

 

49

4

5

6

7

8

9

10

41

9

10

11

12

13

14

15

 

46

13

14

15

16

17

18

19

 

50

11

12

13

14

15

16

17

42

16

17

18

19

20

21

22

 

47

20

21

22

23

24

25

26

 

51

18

19

20

21

22

23

24

43

23

24

25

26

27

28

29

 

48

27

28

29

30

 

 

 

 

52

25

26

27

28

29

30

31

44

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de Gener Presentació del curs.

 

Classes del Bloc Específic SENDERISME.

 

Bloc de Pràctiques. 150 hores de pràctiques tutoritzades

 

Avaluacions Convocatòria Ordinària. (30 i 31 Març i 1, 2 d'Abril)

 

Avaluacions Convocatòria Extraordinària. (28, 29 i 30 d'Abril)

 

 

 

 

SESSIONS DEL CURS 2022-2023 BLOC ESPECÍFIC NIVELL I SENDERISME

Gener

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

13 V

5

16h – 21h

Presentació del curs. 

Programació d'activitats.

MED-MOSE

102

Tutor

Aula - Ibi

14 S

10

9h – 19h

Història del muntanyisme

Cartografia

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Aula - Ibi

15 D

10

9h – 19h

Cartografia

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Aula - Ibi

18 Mi

3

18h – 21h

Plans de seguretat

MED-MOSE 102

Pedro Carrasco

Online

20 V

5

16h – 21h

Orientació

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Aula - Gaibiel

21 S

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Gaibiel

22 D

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Gaibiel

25 Mi

3

18h – 21h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Online

27 V

5

16h – 21h

Disseny itineraris - Conducció

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Aula - Chera

28 S

11

9h – 20h

Orientació, conducció. Interpretació de l'entorn

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Chera

29 D

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Chera

Febrer

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 Mi

3

18h – 21h

Equip i Material

MED-MOSE 103

Dani Pomares

Online

3 V

5

9h – 14h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Sant Vicent

4 S

11

9h – 20h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Racó Bell

5 D

11

9h – 20h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Racó Bell

10 V

5

16h – 21h

Supervisió de EPI's parcs d'aventura

MED-MOSE 102

Carlos Guill 

Onil

11 S

11

9h – 20h

Orientació, conducció, interpretació de l'entorn

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Maigmó

12 D

11

9h – 20h

Cultura i patrimoni de muntanya

MED-MOSE 103

Dani Pomares

Maigmó

17 V

5

16h – 21h

Organització i gestió d'activitats

MED-MOSE 102

Pedro Carrasco

Online

18 S

11

9h – 20h

Medi ambient de muntanya

MED-MOSE 103

Fran Lucha

Aula - Ibi

19 D

11

9h – 20h

Meteorologia

MED-MOSE 103

Jordi Paya

Aula - UCV

24 V

5

16h – 21h

Organització i gestió d'activitats oci Radiocomunicacions

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Aula - Barrada

25 S

11

9h – 20h

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Vallada

26 D

11

9h – 20h

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Vallada

 

 

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

4 S 

11

9h – 18h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Rugat

5 D

11

9h – 18h

Control i conducció de grups

MED-MOSE 102

Dani Pomares

Beniatjar

10 V

5

16h – 21h

Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Aula - Ibi

11 S

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Banyeres

12 D

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Banyeres

17 V

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Àrea recreativa Racó Bell

18 S

Pernocta

11

9h – 20h

Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Àrea recreativa Racó Bell

19 D

10

9h – 19h

Desenvolupament d'activitats d'avaluació de les activitats de temps lliure

MED-MOSE 104

Dani Pomares

Àrea recreativa Racó Bell

30 J

5

16h – 21h

Exàmens teòrics: meteorologia, cartografia, medi ambient, activitats de temps lliure

MED-MOSE 102-103-104

Dani Pomares

Aula Cocentaina

31 V Pernocta

11

9h – 20h

Examen global final

MED-MOSE 102-103-104

Dani Pomares

 

Abril

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 S 

11

9h – 20h

Examen global final

MED-MOSE 102-103-104

Dani Pomares

 

2 D

11

9h – 20h

Examen d'orientació 

MED-MOSE 102 

Dani Pomares

 

5 Mi

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Ordinària

6 J

INICIE Bloc de Pràctiques CICLE INICIAL

28 V

Exàmens Convocatòria Extraordinària

29 S

30 D

27 Mi

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Extraordinària


 

 

BLOC ESPECÍFIC.

 • El centre indicarà dia, hora i lloc on s'impartiran les classes presencials de cada mòdul corresponent al Bloc Específic, segons ho considere convenient per motius de planificació i seguretat.
 • Una gran part d'aquesta formació es desenvolupa en el medi natural, d’acord al nivell i l'especialitat.
 • Els calendaris que es presenten en aquest document estan subjectes a modificacions. Poden ser alterats per causes alienes a aquest Centre Aut. Ensenyaments Esportius Femecv. És intenció del Centre mantindre'l el més fidedignament.
 • Els llocs on es desenvoluparan les classes dels continguts de cada Mòdul, així com les dates, poden veure's alterats durant el curs, fins i tot abans de l'inici del mateix en funció de la climatologia, aspectes de seguretat i/o aliens a aquest Centre. 
 • El professorat determinarà la data exacta, horari i lloc per a realitzar exàmens per temes de cada mòdul independentment, així com de la convocatòria ordinària. Tenint en compte els aspectes abans esmentats.
 • També determinarà la data màxima, procés i/o forma de lliurament dels treballs sol·licitats.
 • En els dies de pernocta a la muntanya es comptabilitzen més hores de càrrega lectiva.

 

 

04-HORARI LECTIU ESPECIAL.

A causa de les peculiaritats de la formació esportiva de muntanya i escalada, és a dir, en desenvolupar-se en un marc i entorn diferent de l'urbà que requerirà desplaçament per al desenvolupament de les classes, és necessària l'adaptació de les càrregues horàries, això és:

 • La càrrega horària didàctica establida com a màxima d'11 hores per jornada no serà d'obligat compliment, ja que l'adquisició per l'alumne d'alguns dels continguts que es plantegen necessiten de permanència en el medi natural, la qual cosa pot portar en uns certs casos a jornades de pernoctes (refugis de muntanya i vivacs) en el medi natural.

 • El fet d'haver de buscar l'entorn de muntanya més idoni segons dates establides dins dels cronogrames i calendaris programats, requeriran de disposar de franges de dies que es puga eixir de l'habitual, com usualment és de dilluns a divendres, establint mòduls de més de cinc dies fora de l'aulari situat en les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández a Elx.

 • Per ser l'entorn de muntanya canviant i molt condicionat pels agents atmosfèrics, sempre que estiga justificat per raons no només de seguretat, sinó també d'eficiència didàctica per trobar-se el lloc de la pràctica en condicions no òptimes per a l'ensenyament dels continguts prèviament programats, es podran canviar el lloc i les dates amb tota l'anticipació possible.

 • El Bloc de Formació Pràctica s'estendrà fora del període normalitzat del curs escolar del qual s'està matriculat. Això es deu a les dates de culminació del Bloc Específic, que s'estenen al mes de juny en la seua convocatòria Ordinària i Extraordinària. És per això que l'inici d'aquest Bloc de Formació Pràctica s'arribe a realitzar en el curs lectiu següent, però estant matriculat en el curs anterior.

 • Part d'aquesta formació es desenvolupa durant caps de setmana per a facilitar l'accés a la mateixa a bona part de l'alumnat, que està immers en el món laboral vinculat a la formació amb horaris convencionals. A més, altres alumnes estan estudiant altres matèries compatibles amb l'horari i les impartides per aquest centre. El motiu pel qual finalitzem el curs el 7 de setembre és per la necessitat d'ajustar les hores del bloc específic al llarg de tots els caps de setmana i del bloc de pràctiques per les necessitats en els centres de formació de treball del sector.

 

05-NORMES DE FUNCIONAMENT.

 • L'alumne/a que NO assistisca a les classes pràctiques inicials o que presente i manifeste una actitud negativa, no podrà assistir a les classes pràctiques en les quals es considere que pot posar en perill la seua pròpia seguretat o la del grup.

 •  

 • El Professorat podrà demanar a l'alumnat els "Certificats mèdics" necessaris per a garantir la seguretat del propi alumne i la de la resta de l'alumnat. Tenint la potestat i decisió de permetre o no, l'assistència a les classes teòriques i pràctiques.

 •  

 • SENSE el material tècnic, genèric mínim obligatori i adequat, així com qualsevol material exigit, NO es permetrà la realització de les classes pràctiques i teòriques. Es considerarà com EPI qualsevol element de l'equip o material que siga causa de disminució de la seguretat de l'individu o del grup.

 •  

 • Passats ​​5 minuts de l'inici de les classes teòriques no es pot entrar a l'aula, i cal esperar a entrar en la següent hora.

 •  

 • Els aparells de telefonia i d'un altre tipus similars NO estan permesos. El professorat podrà aplicar els corresponents parts disciplinaris. NOMÉS es permetran en els casos on s'hagueren d'utilitzar com a eines.

 •  

 • No estan permeses les filmacions de vídeo i/o fotografia de qualsevol classe sense el consentiment autoritzat de les persones que isquen en aquestes filmacions.

 •  

 • No es permet menjar i beure a l'aula. Tan sols en les hores establides com a descans i en els llocs habilitats per a això. Durant les classes pràctiques s'establiran temps de descans i avituallament.

 •  

 • NO es permet fumar en el centre. Tampoc durant les classes pràctiques, així com encendre qualsevol tipus de foc fora dels llocs habilitats per a això, ja que hi ha llei específica que ho regula.

 •  

 • Els treballs només es recolliran els dies indicats i amb el format indicat.

 •  

 • Es donaran les instruccions i normes adequades per a qualsevol tipus de classes teòriques, practiques, tant generals com específiques.

 •  

 • El professorat podrà determinar noves normes durant el curs que seran d'obligat compliment.

 •  

 • S'estableix el respecte a la convivència en les hores lectives i de descans.

 •  

 • L'Expulsió, la NO assistència (dels casos abans exposats) a la classe, tant en les teòriques com en les pràctiques, suposa la comptabilització de NO assistència, dins del percentatge que estableix la norma per a la pèrdua de l'Avaluació Contínua, pèrdua de matrícula i Convocatòria segons el procés establit.