CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023 Escalada

CLE FINAL

 

Grau Mitjà dels Esports de Muntanya i

Escalada. 

 

ESCALADA

 

 

Ensenyaments corresponents als títols de grau mitjà de:

 

Tècnic Esportiu en els Esports de Muntanya i Escalada

 

 

- Bloc Específic.

- Bloc de Pràctiques.

 

 

Aquesta programació pot veure's alterada, modificada o canviada en dies.

 

Tots aquells protocols i procediments vigents poden veure's modificats en funció a la situació sanitària del moment, així com per les incidències climatològiques, meteorològiques, organitzatives del propi Centre o altres factors aliens al Centre.

 


 

1-CÀRREGUES HORÀRIES.

GRAU MIG – ESCALADA

Bloc específic (Transversals)

174h.

 

ESCOLA DE SENDERISME. MED-MOME202

61h.

1- Programació de l'ensenyament del senderisme

2- Metodologia i preparació de sessions

3- Coordinació d'activitats i cursos

4- Avaluació i desenvolupament d'activitat

5- Muntanya adaptada a la diversitat funcional

6- Organització i gestió d'activitats

PERFECCIONAMENT TÈCNIC MITJA MUNTANYA. MED-MOME203 

41h.

1- Equip i material

2- Tècniques de progressió i vivac Mitja Muntanya estival

3- Socors i rescat en el medi natural

GUIAT I ORIENTACIÓ EN M. MUNTANYA. MED-MOME204 

72h.

1- Tècniques específiques d'orientació

2- GPS - geolocalització

3- Disseny d'itineraris muntanya estival

4- Interpretació i avaluació meteorològica

5- Conducció, control i gestió del grup

 

GRAU MIG – ESCALADA

Bloc específic (Escalada)

464h.

 

PERFECCIONAMENT TÈCNIC EN ESCALADA. MED-MORO210

180h.

1- Equip i material - Escalada

2- Equipaments esportius en escalada

3- Tècniques d'assegurament i progressió en vies d'un llarg

4- Tècniques d'assegurament i progressió en vies semi equipades de diversos llargs

5- Maniobres de despenge i descens en escalada i ferrates

6- Tècniques de progressió en ferrates

7- Metodologia de l'escalada d'un llarg, diversos llargs i ferrates

TÈCNICA GESTUAL DE L'ESCALADA. MED-MORO211

98h.

1- Tècniques d'iniciació a l'escalada

2- Tècniques de perfeccionament d'escalada

3- Metodologia de la iniciació i el perfeccionament de l'escalada

4- Iniciació a la paraescalada

5- Foment de l'escalada en persones amb discapacitat

6- Gestió d'esdeveniments de promoció i iniciació a l'escalada

GUIAT EN ESCALADA. MED-MORO212

186h.

1- Programació d'activitats d'escalada

2- Característiques mediambientals de les zones d'escalada i les ferrates

3- Gestió de riscos en escalada i ferrates

4- Conducció de grups en escalada i arestes

5- Conducció de grups en ferrates

6- Gestió del risc en parcs d'aventura

 

FORMACIÓ PRÀCTICA. MED-MORO213

200h.

 

 

3-CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE SESSIONS.

Gener

 

Febrer

 

Març

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

52

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

9

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

6

7

8

9

10

11

12

 

10

6

7

8

9

10

11

12

2

9

10

11

12

13

14

15

 

7

13

14

15

16

17

18

19

 

11

13

14

15

16

17

18

19

3

16

17

18

19

20

21

22

 

8

20

21

22

23

24

25

26

 

12

20

21

22

23

24

25

26

4

23

24

25

26

27

28

29

 

9

27

28

 

 

 

 

 

 

13

27

28

29

30

31

 

 

5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril

 

Maig

 

Juny

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

13

 

 

 

 

 

1

2

 

18

1

2

3

4

5

6

7

 

22

 

 

 

1

2

3

4

14

3

4

5

6

7

8

9

 

19

8

9

10

11

12

13

14

 

23

5

6

7

8

9

10

11

15

10

11

12

13

14

15

16

 

20

15

16

17

18

19

20

21

 

24

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

19

20

21

22

23

24

25

17

24

25

26

27

28

29

30

 

22

29

30

31

 

 

 

 

 

26

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliol

 

Agost

 

Setembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

26

 

 

 

 

 

1

2

 

31

 

1

2

3

4

5

6

 

35

 

 

 

 

1

2

3

27

3

4

5

6

7

8

9

 

32

7

8

9

10

11

12

13

 

36

4

5

6

7

8

9

10

28

10

11

12

13

14

15

16

 

33

14

15

16

17

18

19

20

 

37

11

12

13

14

15

16

17

29

17

18

19

20

21

22

23

 

34

21

22

23

24

25

26

27

 

38

18

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

30

 

35

28

29

30

31

 

 

 

 

39

25

26

27

28

29

30

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre

 

Novembre

 

Decembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

39

 

 

 

 

 

 

1

 

44

 

 

1

2

3

4

5

 

48

 

 

 

 

1

2

3

40

2

3

4

5

6

7

8

 

45

6

7

8

9

10

11

12

 

49

4

5

6

7

8

9

10

41

9

10

11

12

13

14

15

 

46

13

14

15

16

17

18

19

 

50

11

12

13

14

15

16

17

42

16

17

18

19

20

21

22

 

47

20

21

22

23

24

25

26

 

51

18

19

20

21

22

23

24

43

23

24

25

26

27

28

29

 

48

27

28

29

30

 

 

 

 

52

25

26

27

28

29

30

31

44

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació del curs.

 

Classes del Bloc Específic COMÚ A TOTES LES ESPECIALITATS DE NIVELL II.

 

Classes del Bloc Específic ESCALADA.

 

Bloc de Pràctiques. 200 hores de pràctiques tutoritzades

 

Avaluacions Convocatòria Ordinària. (21 de juny publicació resultats avaluació ordinària)

 

Avaluacions Convocatòria Extraordinària. (6 de setembre publicació resultats avaluacions extraordinàries)

 

 

 

SESSIONS - CURS 2021-2022 BLOC ESPECÍFIC COMÚ A TOTES LES ESPECIALITATS

Gener

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

13 V

5

16h- 21h

Presentació del curs. 

Programació d'activitats.

MED-MORO

212

TUTORS

Aula - Ibi

14 S

11

9h-20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies semiequipades de diversos llargs

MED-MORO

210

Javier Palomares

Cabreres

15 D

11

9h-20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies semiequipades de diversos llargs

MED-MORO

210

Javier Palomares

Cabreres

18 Mi

3

18h – 21h

Plans de seguretat.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

20 V

5

16h – 21h

Didàctica i programació sessions.

MED-MOME 202

David Mora

Aula - Ibi

21 S

11

9h – 20h

Cartografia i recursos informàtics.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

22 D

11

9h – 20h

Cartografia i recursos informàtics.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

25 Mi

3

18h – 21h

Organització i Gestió.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

27 V

5

16h – 21h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Aula - Barrada

28 S

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Tous

29 D

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Montesa

Febrer

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

1 Mi

3

18h – 21h

GPS. Dispositius i xarxes.

MED-MOME 204

David Mora

Online

3 V

5

16h – 21h

GPS. Geolocalització.

MED-MOME 204

David Mora

Online

4 S

11

9h – 20h

Programació docent del senderisme

Avaluació i desenvolupament de l'activitat

MED-MOME 202

David Mora

 

5 D

11

9h – 20h

Tècniques de supervivència

Cordam, maniobres acte-rescate amb corda

MED-MOME 204

David Mora

 

8 Mi

3

18h – 21h

Equip i material.

MED-MOME 203 

David Mora

Online

10 V

5

16h – 21h

Conducció, orientació i gestió de l'activitat

MED-MOME 202-203-204 

David Mora

Serra de Mariola

11 S

Pernocta

11

9h – 20h

Vivac, tècniques de supervivència, conducció

Orientació, interpretació del mitjà.

MED-MOME 202-203-204 

David Mora

Serra de Mariola

12 D

11

9h – 20h

Conducció i orientació

Avaluació i desenvolupament de l'activitat

MED-MOME 202-204 

David Mora

Serra de Mariola

17 V

5

16h – 21h

Disseny itinerari.

Càlcul de temps i distàncies.

MED-MOME 204

David Mora

 

18 S

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Aula - UCV

19 D

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Calderona

22 Mi

3

18h – 21h

Equip i material Parcs d'Altura

MED-MORO

210

Carlos Guill

Online

24 V

5

16h – 21h

Meteorologia. 

MED-MOME 204 

Jordi Paya

Aula - UCV

25 S

11

9h – 20h

Control i seguretat en parcs d'altura

MED-MORO 212 

Carlos Guill

Onil

26 D

11

9h – 20h

Guiat i seguretat en parcs d'altura

MED-MORO 212 

Carlos Guill

Onil

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

4 S Pernocta

11

9h – 20h

Avaluació de programació i coordinació. Conducció, dinàmica de grups i GPS

MED-MOME 202-203-204

David Mora

 

5 D

11

9h – 20h

Avaluacions d'Orientació

MED-MOME 204

David Mora

 

 

SESSIONS - CURS 2021-2022 BLOC ESPECÍFIC ESCALADA

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

8 Mi

3

18h – 21h

Regulacions dels equipaments esportius

MED-MORO 210

Pedro Carrasco

Online

10 V

5

16h – 21h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

11 S

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

12 D

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares Marta Pérez

Serra d'Aitana

13 L

11

9h – 20h

Conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

14 M

11

9h – 20h

Conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

17 V

5

16h – 21h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies d'un llarg

MED-MORO

210

Marta Pérez

Montesa

18 S

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies d'un llarg

MED-MORO

210

Marta Pérez

Montesa

19 D

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies d'un llarg

MED-MORO

210

Marta Pérez

Montesa

22 Mi

3

18h – 21h

Característiques mediambientals de les zones d'escalada i ferrates

MED-MORO

212

Fran Lucha

Online

24 V

5

16h – 21h

Progressió i conducció en via ferrata

MED-MORO

210-212

David Mora

Aula - Ibi

25 S

11

9h – 20h

Progressió i conducció en via *errata

MED-MORO

210-212

David Mora

Xorret de Catí

26 D

11

9h – 20h

Progressió i conducció en via ferrata

MED-MORO

210-212

David Mora

Cid

29 Mi

3

18h – 21h

Foment de l'escalada en persones amb discapacitat

MED-MORO 211

Urko Carmona

Online

Abril

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 S

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en escalada Artificial

MED-MORO 210

Javier Palomares

Serra d'Aitana

2 D

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en escalada Artificial

MED-MORO

210

Javier Palomares

Serra d'Aitana

12 Mi

3

18h – 21h

Gestió d'esdeveniments i promoció de l'escalada

MED-MORO 211

Arturo Uréndez

Online

14 V

5

16h – 21h

Tècniques d'iniciació a l'escalada (Outdoor)

MED-MORO 210

Sergi Pastor

Alcalalí

15 S

11

9h – 20h

Tècniques d'iniciació a l'escalada (Indoor)

MED-MORO 210

Sergi Pastor

GAIA Climb

16 D

11

9h – 20h

Routesetting (Teoria/Pràctica)

MED-MORO 211

Sergi Pastor

GAIA Climb

21 V

5

16h – 21h

Iniciació a la paraescalada

MED-MORO 211

Urko Carmona

Maigmo

22 S

11

9h – 20h

Iniciació a la paraescalada

MED-MORO 211

Urko Carmona

Maigmo

23 D

11

9h – 20h

Iniciació a la paraescalada

MED-MORO 211

Urko Carmona

Maigmo

28 V

5

16h – 21h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies semiequipades de diversos llargs

MED-MORO

210

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

29 S

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies semiequipades de diversos llargs

MED-MORO

210

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

30 D

11

9h – 20h

Tècniques d'assegurament i progressió en vies semiequipades de diversos llargs

MED-MORO

210

Javier Palomares Marta Pérez

Serra d'Aitana

 

 

Maig

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

5 V

3

18h – 21h

Entrenament específic escalada

MED-MORO 210

Sergi Pastor

Online

6 S

11

9h – 20h

Autorescat en escalada i ferrates

MED-MORO 212

Marta Pérez

Racó Bell

7 D

11

9h – 20h

Autorescat en escalada i ferrates

MED-MORO 212

Marta Pérez

Racó Bell

12 V

5

16h – 21h

Entrenament específic escalada

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

13 S

11

9h – 14h

Entrenament específic escalada 

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

14 D

11

9h – 20h

Entrenament específic escalada

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

19 V

5

16h – 21h

Entrenament específic escalada

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

20 S

11

9h – 20h

Entrenament específic escalada(Avaluació) Routesetting (Boulder)

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

21 D

11

9h – 20h

Routesetting (Boulder)

MED-MORO 211

Sergi Pastor

Natural Climb

26 V

5

16h – 21h

Equipaments esportius en el medi natural

MED-MORO

210

Javier Palomares

Aula - Monovar

27 S

11

9h – 20h

Equipaments esportius en el medi natural

MED-MORO

210

Javier Palomares

Cabreres

28 D

11

9h – 20h

Equipaments esportius en el medi natural

MED-MORO

210

Javier Palomares

Cabreres

Juny

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 J

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

2 V

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

3 S

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes. Simulacre PA.

MED-MORO 212

Javier Palomares

María José Carrillo

Serra d'Aitana

4 D

11

9h – 20h

Programació i conducció de grups en escalada i arestes

MED-MORO 212

Javier Palomares

Marta Pérez

Serra d'Aitana

15 J

5

16h – 21h

Avaluació autorescate i exàmens teòrics

MED-MORO 212

Marta Pérez

 

16 V

11

9h – 20h

Avaluació progressió i conducció en ferrates

MED-MORO 210-212

David Mora

Marta Pérez

 

17 S

11

9h – 20h

Avaluació progressió i conducció en Arestes

MED-MORO 210-212

Javier Palomares

Marta Pérez

 

18 D

11

9h – 20h

Avaluació progressió i conducció en Vies de diversos llargs

MED-MORO 210-212

Javier Palomares

Marta Pérez

 

21 Mi

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Ordinària

22 J

INICI Bloc de Pràctiques ESCALADA

Set.

 

1 V

Avaluacions Convocatòries Extraordinària

2 S

3 D

4 L

6 S

Publicació resultats avaluacions Convocatòria Extraordinària

BLOC ESPECÍFIC.

 • El centre indicarà dia, hora i lloc on s'impartiran les classes presencials de cada mòdul corresponent al Bloc Específic, segons ho considere convenient per motius de planificació i seguretat.
 • Una gran part d'aquesta formació es desenvolupa en el medi natural, d’acord al nivell i l'especialitat.
 • Els calendaris que es presenten en aquest document estan subjectes a modificacions. Poden ser alterats per causes alienes a aquest Centre Aut. Ensenyaments Esportius Femecv. És intenció del Centre mantindre'l el més fidedignament.
 • Els llocs on es desenvoluparan les classes dels continguts de cada Mòdul, així com les dates, poden veure's alterats durant el curs, fins i tot abans de l'inici del mateix en funció a la climatologia, aspectes de seguretat i/o aliens a aquest Centre. 
 • El professorat determinarà la data exacta, horari i lloc per a realitzar exàmens per temes de cada mòdul independentment, així com de la convocatòria ordinària. Tenint en compte els aspectes abans esmentats.
 • També determinarà la data màxima, procés i/o forma de lliurament dels treballs sol·licitats.
 • En els dies de pernocta a la muntanya es comptabilitzen més hores de càrrega lectiva.

04-HORARI LECTIU ESPECIAL.

A causa de les peculiaritats de la formació esportiva de muntanya i escalada, és a dir, en desenvolupar-se en un marc i entorn diferent de l'urbà que requerirà desplaçament per al desenvolupament de les classes és necessària l'adaptació de les càrregues horàries, això és:

 1. La càrrega horària didàctica establida com a màxima d'11 hores per jornada no serà d'obligat compliment, ja que l'adquisició per l'alumne d'alguns dels continguts que es plantegen necessiten de permanència en el medi natural, la qual cosa pot portar en uns certs casos a jornades de pernoctes (refugis de muntanya i vivacs) en el medi natural.

 2. El fet d'haver de buscar l'entorn de muntanya més idoni segons dates establides dins dels cronogrames i calendaris programats, requeriran de disposar de franges de dies que es puga eixir de l'habitual, com usualment és de dilluns a divendres, establint mòduls de més de cinc dies fora de l'aulari situat en les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández a Elx.

 3. Per ser l'entorn de muntanya canviant i molt condicionat pels agents atmosfèrics, sempre que estiga justificat per raons no només de seguretat, sinó també d'eficiència didàctica per trobar-se el lloc de la practica en condicions no òptimes per a l'ensenyament dels continguts prèviament programats, es podran canviar el lloc i les dates amb tota l'anticipació possible.

 4. El Bloc de Formació Pràctica s'estendrà fora del període normalitzat del curs escolar del qual s'està matriculat. Això es deu a les dates de culminació del Bloc Específic, que s'estenen al mes de juny en la seua convocatòria Ordinària i Extraordinària. És per això que l'inici d'aquest Bloc de Formació Pràctica s'arribe a realitzar en el curs lectiu següent, però estant matriculat en el curs anterior.

 5. Part d'aquesta formació es desenvolupa durant caps de setmana per a facilitar l'accés a la mateixa a bona part de l'alumnat que està immers en el món laboral vinculat a la formació amb horaris convencionals. A més, altres alumnes estan estudiant altres matèries compatibles amb l'horari i les impartides per aquest centre. El motiu pel qual finalitzem el curs el 7 de setembre és per la necessitat d'ajustar les hores del bloc específic al llarg de tots els caps de setmana i del bloc de pràctiques per les necessitats en els centres de formació de treball del sector.


 

 

05-NORMES DE FUNCIONAMENT.

 • L'alumne/a que NO assistisca a les classes pràctiques inicials o que presente i manifeste una actitud negativa, no podrà assistir a les classes pràctiques en les quals es considere que pot posar en perill la seua pròpia seguretat o la del grup.

 •  

 • El Professorat podrà demanar a l'alumnat els "Certificats mèdics" necessaris per a garantir la seguretat del propi alumne i la de la resta de l'alumnat. Tenint la potestat i decisió de permetre o no l'assistència a les classes teòriques i pràctiques.

 •  

 • SENSE el material tècnic, genèric mínim obligatori i adequat, així com qualsevol material exigit, NO es permetrà la realització de les classes pràctiques i teòriques. Es considerarà com EPI qualsevol element de l'equip o material que siga causa de disminució de la seguretat de l'individu o del grup.

 •  

 • Passats ​​5 minuts de l'inici de les classes teòriques no es pot entrar a l'aula, i cal esperar a entrar en la següent hora.

 •  

 • Els aparells de telefonia i d'un altre tipus similars NO estan permesos. El professorat podrà aplicar els corresponents parts disciplinaris. NOMÉS es permetran en els casos on s'hagueren d'utilitzar com a eines.

 •  

 • No estan permeses les filmacions de vídeo i/o fotografia de qualsevol classe sense el consentiment autoritzat de les persones que isquen en aquestes filmacions.

 •  

 • No es permet menjar i beure a l'aula. Tan sols en les hores establides com a descans i en els llocs habilitats per a això. Durant les classes pràctiques s'establiran temps de descans i avituallament.

 •  

 • NO es permet fumar en el centre. Tampoc durant les classes pràctiques, així com encendre qualsevol tipus de foc fora dels llocs habilitats per a això, ja que hi ha llei específica que ho regula.

 •  

 • Els treballs només es recolliran els dies indicats i amb el format indicat.

 •  

 • Es donaran les instruccions i normes adequades per a qualsevol tipus de classes teòriques i practiques, tant generals com específiques.

 •  

 • El professorat podrà determinar noves normes durant el curs que seran d'obligat compliment.

 •  

 • S'estableix el respecte a la convivència en les hores lectives i de descans.

 •  

 • L'Expulsió, la NO assistència (dels casos abans exposats) a la classe, tant en les teòriques com en les pràctiques, suposa la comptabilització de NO assistència, dins del percentatge que estableix la norma per a la pèrdua de l'Avaluació Contínua, pèrdua de matrícula i Convocatòria segons el procés establit.