CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023 MITJA MUNTANYA CICLE FINAL

CICLE FINAL

 

Grau Mitjà dels Esports de Muntanyai  Escalada. 

 

MITJÀ MONTAÑA

 

 

Ensenyaments corresponets als titols de grau mitjà de:

 

Tècnic Esportiu en els Esports de Muntanya i Escalada

 

 

 

- Bloc Específic.

- Bloc de Pràctiques.

 

Aquesta programació pot veure's alterada, modificada o canviada en dies.

 

Tots aquells protocols i procediments vigents poden veure's modificats en funció a la situació sanitària de moment, així com per les incidències climatològiques, meteorològiques, organitzatives del propi Centre o altres factors aliens al Centre

 

01-CÀRREGUES HORÀRIES.

GRAU MITJÀ – MITJA MUNTANYA

Bloc especifique (Transversals)

163h.

 

ESCOLA DE SENDERISME. MED-MOME202

58h.

1- Programació de l'ensenyament del senderisme

2- Metodologia i preparació de sessions

3- Coordinació d'activitats i cursos

4- Avaluació i desenvolupament d'activitat

5- Muntanya adaptada a la diversitat funcional

6- Organització i gestió d'activitats

PERFECCIONAMENT TÈCNIC MITJA MUNTANYA. MED-MOME203     

39h.

1- Equip i material

2- Tècniques de progressió i vivac Mitja Muntanya estival

3- Socors i rescat en el medi natural

GUIAT I ORIENTACIÓ EN M. MUNTANYA. MED-MOME204                                                         

66h.

1- Tècniques específiques d'orientació

2- GPS – geolocalització

3- Disseny d'itineraris muntanya estival

4- Interpretació i avaluació meteorològica

5- Conducció, control i gestió del grup

 

GRAU MITJÀ – MITJA MUNTANYA

Bloc especifique (Mitja Muntanya)

159h.

 

PERFECCIONAMENT TÈCNIC EN TERRENY NEVAT TIPUS NÒRDIC. MED-MOME215           

72h.

1- Equip i material - Terreny Nevat

2- Tècniques progressió - Terreny Nevat

3- Programació de sessions per a Terreny Nevat

4- Socors i rescat en Terreny Nevat

5-Gestió del risc en parcs d'aventura

GUIAT EN TERRENY NEVAT I TRAVESSIES. MED-MOME216                                                         

87h.

1- Disseny d'itineraris Terreny Nevat

2- Nivologia i seguretat en Terreny Nevat

3- Conducció, control i gestió del grup T. N.

4- Programació de grans travessies 

 

FORMACIÓ PRÀCTICA. MED-MOME217

200h.

 

 

3-CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE SESSIONS.

Gener

 

Febrer

 

Març

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

52

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

9

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

6

7

8

9

10

11

12

 

10

6

7

8

9

10

11

12

2

9

10

11

12

13

14

15

 

7

13

14

15

16

17

18

19

 

11

13

14

15

16

17

18

19

3

16

17

18

19

20

21

22

 

8

20

21

22

23

24

25

26

 

12

20

21

22

23

24

25

26

4

23

24

25

26

27

28

29

 

9

27

28

 

 

 

 

 

 

13

27

28

29

30

31

 

 

5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril

 

Maig

 

Juny

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

13

 

 

 

 

 

1

2

 

18

1

2

3

4

5

6

7

 

22

 

 

 

1

2

3

4

14

3

4

5

6

7

8

9

 

19

8

9

10

11

12

13

14

 

23

5

6

7

8

9

10

11

15

10

11

12

13

14

15

16

 

20

15

16

17

18

19

20

21

 

24

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

19

20

21

22

23

24

25

17

24

25

26

27

28

29

30

 

22

29

30

31

 

 

 

 

 

26

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliol

 

Agost

 

Septembre

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

26

 

 

 

 

 

1

2

 

31

 

1

2

3

4

5

6

 

35

 

 

 

 

1

2

3

27

3

4

5

6

7

8

9

 

32

7

8

9

10

11

12

13

 

36

4

5

6

7

8

9

10

28

10

11

12

13

14

15

16

 

33

14

15

16

17

18

19

20

 

37

11

12

13

14

15

16

17

29

17

18

19

20

21

22

23

 

34

21

22

23

24

25

26

27

 

38

18

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

30

 

35

28

29

30

31

 

 

 

 

39

25

26

27

28

29

30

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre

 

Novembre

 

Decembre

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Sem.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

39

 

 

 

 

 

 

1

 

44

 

 

1

2

3

4

5

 

48

 

 

 

 

1

2

3

40

2

3

4

5

6

7

8

 

45

6

7

8

9

10

11

12

 

49

4

5

6

7

8

9

10

41

9

10

11

12

13

14

15

 

46

13

14

15

16

17

18

19

 

50

11

12

13

14

15

16

17

42

16

17

18

19

20

21

22

 

47

20

21

22

23

24

25

26

 

51

18

19

20

21

22

23

24

43

23

24

25

26

27

28

29

 

48

27

28

29

30

 

 

 

 

52

25

26

27

28

29

30

31

44

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentació del curs.

 

 Classes del Bloc Específic COMÚ A TOTES LES ESPECIALITATS DE NIVELL II.

 

 Classes del Bloc Específic MITJA MUNTANYA.

 

 Bloc de Pràctiques. 200 hores de pràctiques tutoritzades.

 

Avaluacions Convocatòria Ordinària. (19 d'abril data publicació resultats)

 

Avaluacions Convocatòria Extraordinària. (3 de maig data publicació resultats)

 

 

 

SESSIONS - CURS 2021-2022 BLOC ESPECÍFIC COMÚ A TOTES LES ESPECIALITATS

Gener

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

13 V

5

16h- 21h

Presentació del curs. 

Programació d'activitats.

MED-MOME 215

TUTORS

Aula - Ibi

14 V

11

9h – 20h

 

MED-MOME 216

David Mora

Ibi

14 D

11

9h – 20h

 

MED-MOME 216

David Mora

Ibi

18 Mi

3

18h – 21h

Plans de seguretat.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

20 V

5

16h – 21h

Didàctica i programació sesions.

MED-MOME 202

David Mora

Aula - Ibi

21 S

11

9h – 20h

Cartografía y recursos informáticos.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

22 D

11

9h – 20h

Cartografía i recursos informàtics.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

25 Mi

3

18h – 21h

Organització i Gestió.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

27 V

5

16h – 21h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Aula - Vallada

28 S

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Tous

29 D

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Montesa

Febrer

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

1 Mi

3

18h – 21h

GPS. Dispositius i xarxes.

MED-MOME 204

David Mora

Online

3 V

5

16h – 21h

GPS. Geolocalització.

MED-MOME 204

David Mora

Online

4 S

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Aula - UCV

5 D

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Calderona

8 Mi

3

18h – 21h

Equip i material.

MED-MOME 203     

David Mora

Online

10 V

5

16h – 21h

Conducció, orientació i gestió de l'actividat

MED-MOME 202-203-204                                                         

David Mora

Serra de Mariola

11 S

Pernocta

11

9h – 20h

Vivac, tècniques de supervivència, conducció.

Orientació, interpretació del mitjà.

MED-MOME 202-203-204                                                         

David Mora

Serra de Mariola

12 D

11

9h – 20h

Conducció y orientació

Avalució i desenvololupament de l'activitat

MED-MOME 202-204                                                         

David Mora

Serra de Mariola

17 V

5

16h – 21h

Disseny itinerari.

Càlcul de temps i distàncies.

MED-MOME 204

David Mora

 

18 S

11

9h – 20h

Programació docent del senderisme

Evaluación y desarrollo de la actividad

MED-MOME 202

David Mora

 

19 D

11

9h – 20h

Técnicas de supervivencia

Cabuyería, maniobras auto-rescate con cuerda

MED-MOME 204

David Mora

 

22 Mi

3

18h – 21h

Equip i material Parcs d'Altura

MED-MOME

215

Carlos Guill

Online

24 V

5

16h – 21h

Meteorologia.

MED-MOME 204                                                         

Jordi Paya

Aula - UCV

25 S

11

9h – 20h

Control i seguritat en parcs d'altura

MED-MOME 215     

Carlos Guill

Onil

26 D

11

9h – 20h

Guiat i seguritat en parcs d'altura

MED-MOME 215     

Carlos Guill

Onil

 

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

 

1 Mi

3

18h - 21h

Grans travessies. Planificació, Visats i Salut exterior.

MED-MOME 216     

David Mora

Online

 

4 S

Pernocta

11

9h – 20h

Avalució de programació i coordinació.          Conducció, dinàmica de grups i GPS

MED-MOME 202-203-204

David Mora

 

 

5 D

11

9h – 20h

Avaluacions d'Orientació

MED-MOME 204

David Mora

 

 

SESSIONS - CURS 2022-2023 BLOC ESPECÍFIC MITJA MUNTANYA

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

10 V

5

16h – 21h

Cordam i maniobres amb cordes en terreny nevat

MED-MOME

216

David Mora

 

11 S

11

9h – 20h

Nivologia

MED-MOME

216

David Mora

 

12 D

11

9h – 20h

Nivologia

MED-MOME

216

David Mora

 

15 Mi

3

18h – 21h

Grans travessies - Logística i gestió

Organizació

MED-MOME

216

David Mora

Online

17 V

5

16h – 21h

Seguritat en ambient nevat

Mètode 3x3 i otres estàndards de seguridat

MED-MOME

215

David Mora

 

18 S

11

9h – 20h

Equip i material per neu

DVA i dispositius de cerca

MED-MOME 215

David Mora

 

19 D

11

9h – 20h

Protocols de DVA

Téciques de progressió en terreny hivernal

MED-MOME

215-216

David Mora

 

22 Mi

11

9h – 20h

Disseny i planificació d'itineraris en terreny nevat

MED-MOME 216 

David Mora

 

23 J

11

9h – 20h

Tècniques de progressió en terreny hivernal Tècniques de progressió amb raquetes

MED-MOME

216

David Mora

 

24 V

PERNOC

11

9h – 20h

Nivología, protocols de DVA

Tècniques de vivac en terreny nevat

MED-MOME

215-16

David Mora

 

25 S

PERNOC

11

9h – 20h

Conducció en terreny nevat

Tècniques de vivac en terreny nevat

MED-MOME

216

David Mora

 

26 D

11

9h – 20h

Tècniques de vivac en terreny nevat

Cerca de víctimes d'allau

MED-MOME

215-216

David Mora

 

Abril

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

15 S

PERNOC

11

9h – 20h

Conducció i orientació en terrenu nevat

MED-MOME 216

David Mora

 

16 D

11

9h – 20h

Avaluació de cerca de víctimes d'allau amb DVA

MED-MOME 215

David Mora

 

19 Mi

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Ordinària

20 J

INICIE Bloc de Pràctiques MITJA MUNTANYA

29 S

Avaluacions Convocatòria Extraordinària

30 D

Maig

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc

3 Mi

Publicació resultats avaluacions Convocatòria Extraordinària

 

BLOC ESPECÍFIC.

 • El centre indicarà dia, hora i lloc on s'impartiran les classes presencials de cada mòdul corresponent al Bloc Especifique, segons ho considere convenient per motius de planificació i seguretat.
 • Una gran part d'aquesta formació es desenvolupa en el medi natural, concorde al nivell i l'especialitat.
 • Els calendaris que es presenten en aquest document estan subjectes a modificacions. Poden ser alterades per causes alienes a aquest Centre Acte. Ensenyaments Esportius Femecv. És intenció del Centre mantindre'l el més fidedignament.
 • Els llocs on es desenvoluparan les classes dels continguts de cada Mòdul, així com les dates, poden veure's alterats durant el curs, fins i tot abans de l'inici del mateix en funció a la climatologia, aspectes de seguretat i/o aliens a aquest Centre.
 •  El professorat determinarà la data exacta, horari i lloc per a realitzar exàmens per temes de cada mòdul independentment, així com de la convocatòria ordinària. Tenint en compte els aspectes abans esmentats.
 • També determinarà la data màxima, procés i/o forma de lliurament dels treballs sol·licitats.
 • En els dies de pernocta a la muntanya es comptabilitzen més hores de càrrega lectiva.

 

04-HORARI LECTIU ESPECIAL.

A causa de les peculiaritats de la formació esportiva de muntanya i escalada, és a dir, en desenvolupar-se en un marc i entorn diferent de l'urbà que requerirà desplaçament per al desenvolupament de les classes és necessària l'adaptació de les càrregues horàries, això és:

 1. La càrrega horària didàctica establida com a màxima d'11 hores per jornada no serà d'obligat compliment, ja que l'adquisició per l'alumne d'alguns dels continguts que es plantegen necessiten de permanència en el medi natural, la qual cosa pot portar en uns certs casos a jornades de pernoctes (refugis de muntanya i vivacs) en el medi natural.
 2. El fet d'haver de buscar l'entorn de muntanya més idoni segons dates establides dins dels cronogrames i calendaris programats, requeriran de disposar de franges de dies que es puga eixir de l'habitual, com usualment és de dilluns a divendres, establint mòduls de més de cinc dies fora de l'aulari situat en les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández a Elx.
 3. Per ser l'entorn de muntanya canviant i molt condicionat pels agents atmosfèrics, sempre que estiga justificat per raons no sols de seguretat, sinó també d'eficiència didàctica per trobar-se el lloc de la practica en condicions no òptimes per a l'ensenyament dels continguts prèviament programats, es podran canviar el lloc i les dates amb tota l'anticipació possible.
 4. El Bloc de Formació Pràctica s'estendrà fora del període normalitzat del curs escolar del qual s'està matriculat. Això es deu a les dates de culminació del Bloc Especifique que s'estenen al mes de juny en la seua convocatòria Ordinària i Extraordinària. És per això que l'inici d'aquest Bloc de Formació Pràctica s'arribe a realitzar en el curs lectiu següent, però estant matriculat en el curs anterior.
 5. Part d'aquesta formació es desenvolupa durant caps de setmana per a facilitar l'accés a la mateixa a bona part de l'alumnat que està immers en el món laboral vinculat a la formació amb horaris convencionals. A més, altres alumnes estan estudiant altres matèries compatibles amb l'horari i les impartides per aquest centre. El motiu pel qual finalitzem el curs el 7 de setembre és per la necessitat d'ajustar les hores del bloc específic al llarg de tots els caps de setmana i del bloc de pràctiques per les necessitats en els centres de formació de treball del sector.

05-NORMES DE FUNCIONAMENT.

 • L'alumne/al fet que NO assistisca a les classes pràctiques inicials o que presente i manifeste una actitud negativa, no podrà assistir a les classes pràctiques en les quals es considere que pot posar en perill la seua pròpia seguretat o la del grup.
 • El Professorat podrà demanar a l'alumnat els "Certificats mèdics" necessaris per a garantir la seguretat del propi alumne i la de la resta de l'alumnat. Tenint la potestat i decisió de permetre o no, l'assistència a les classes teòriques i pràctiques.
 • SENSE el material tècnic, genèric mínim obligatori i adequat, així com qualsevol material exigit, NO es permetrà la realització de les classes pràctiques i teòriques. Es considerarà com EPI qualsevol element de l'equip o material que siga causa de disminució de la seguretat de l'individu o del grup.
 • Passats ​​5 minuts de l'inici de les classes teòriques no es pot entrar a l'aula, i cal esperar a entrar en la següent hora.
 • Els aparells de telefonia i d'un altre tipus similars NO estan permesos. El professorat podrà aplicar els corresponents parts disciplinaris. NOMÉS es permetran en els casos on s'hagueren d'utilitzar com a eines.
 • No estan permeses les filmacions de vídeo i/o fotografia de qualsevol classe sense el consentiment autoritzat de les persones que isquen en aquestes filmacions.
 • No es permet menjar i beure a l'aula. Tan sols en les hores establides com a descans i en els llocs habilitats per a això. Durant les classes pràctiques s'establiran temps de descans i avituallament.
 • NO es permet fumar en el centre. Tampoc durant les classes pràctiques, així com encendre qualsevol tipus de foc fora dels llocs habilitats per a això, ja que hi ha llei específica que ho regula.
 • Els treballs només es recolliran els dies indicats i amb el format indicat.
 • Es donaran les instruccions i normes adequades per a qualsevol tipus de classes teòriques, practiques, tant generals com específiques.
 • El professorat podrà determinar noves normes durant el curs que seran d'obligat compliment.
 • S'estableix el respecte a la convivència en les hores lectives i de descans.
 • L'Expulsió, la NO assistència (dels casos abans exposats) a la classe, tant en les teòriques com en les pràctiques, suposa la comptabilització de NO assistència, dins del percentatge que estableix la norma per a la perduda de l'Avaluació Contínua, perduda de matrícula i Convocatòria segons el procés establit