Nou Reglament Forestal A La Comunitat Valenciana

Nou Reglament Forestal A La Comunitat Valenciana

El 7 de juliol de 2023 s'ha publicat en el DOCV de la Comunitat Valenciana el reglament forestal que deroga diversos decrets dels anys 90 relacionats amb el senderisme, els esports de muntanya, les acampades i refugis, la circulació de vehicles per zones forestals i la celebració d'esdeveniments esportius en les muntanyes.
 • icono
  Administració
1
Equip de comunicació

 

Es tracta del Decret 91/2023 de 22 de juny del Consell pel qual s'aprova el Reglament de la Llei forestal 3/19913 forestal de la CV. La FEMECV ha presentat dins del termini i en la forma escaient al·legacions als articles que ens afecten com a col·lectiu muntanyenc, però no totes les nostres al·legacions han sigut admeses per a actualitzar normatives creades i pensades en la dècada dels 90. 


Pensem que la nova normativa, encara que s'han fet millores al document, no acaba de reflectir la realitat de 2023 de la pràctica esportives dels nostres federats i clubs, i queda lluny d'actuals normatives d'altres CCAA que han sigut més sensibles a les necessitats i realitat dels esports de muntanya.


Carlos Ferrís, president de la FEMECV, ha escrit en la Tribuna del diari Llevant el que opina la Federació respecte a aquest nou reglament tenint en compte les repercussions que tindrà en la vida dels Clubs i de tot el col·lectiu muntanyenc. 


https://www.levante-emv.com/opinion/2023/07/17/nueva-normativa-acampada-vivac-c-89957964.html


És important que els clubs de muntanya i federats, tinguen en compte els articles que més afecten les nostres pràctiques esportives d'entrenament i de competició en les muntanyes valencianes. En concret els articles:

 • 8.- Registres Públics (Registre de senderes i registre de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments esportius i activitats).
   
 • 50.- Composició de la Mesa Forestal (la *FEMECV forma part al costat d'altres federacions esportives com a caça, ciclisme, orientació i motociclisme)
   
 • 102 i 103.- Ús recreatiu en el mitjà forestal, prohibicions i limitacions.
   
 • 104 i 105.- Celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments i activitats obertes a la pública concurrència en sòl forestal.
   
 • 106 i 107.- Catalogue d'instal·lacions recreatives i esportives en terreny forestal Inclou aquests;
  • Àrea recreativa, definida en l'annex IV.
  • Refugi forestal, definit en l'annex IV.
  • Recer forestal, definit en l'annex IV.
  • Zona d'acampada, definida en l'annex IV.
  • Campament, definit en l'annex IV.
  • Senderes inscrites en el Registre públic de senderes de la CV.
  • Rutes en espais naturals protegits, itineraris i rutes d'ús públic per a activitats recreatives i excursions.
  • Circuits permanents per a proves o activitats esportives.
  • Àrees destinades a la pràctica d'esports o altres activitats recreatives a l'aire lliure.
    
 • 08 i 109.- Sobre instal·lacions recreatives.
   
 • 110-. Acampada fora d'instal·lacions recreatives (vivac).
   
 • 111.- Registre públic de senderes de la CV.
   
 • 112 al 117.- Circulació de vehicles per terrenys forestals.
   
 • 139.- Nivell 3 de preemergència davant el risc d'incendis forestals.
   
 • Annex IV Tipologia, normes d'ús i gestió de les instal·lacions recreatives (àrea recreativa, acampada, campament, refugi forestal..).
   

El reglament forestal deroga entre altres en la seua disposició derogatòria els decrets següents:

 • Decret 233/1994 d'acampades i instal·lacions recreatives en muntanyes CV.
 • Decret 179/2004 de regulació del senderisme i els esports de muntanya de manera compatible amb el medi natural.
 • Decret 8/2008 de circulació de vehicles per terrenys forestals de la CV.
   

Qualsevol informació addicional sobre com afecta aquesta nova normativa als clubs i federats FEMECV, podeu enviar correu a les vocalies de medi ambient (medi.ambient@femecv.com) i la vocalia de senderes i refugis (senders.refugis@femecv.com)
 

Patrocinadores: