Reunió de la GVA amb les Federacions Esportives de la C.V.

Reunió de la GVA amb les Federacions Esportives de la C.V.

La Direcció General d'Esports de la Generalitat Valenciana va convocar a les 58 federacions esportives de la CV a una reunió el passat 13 desembre per a explicar el Pla de desenvolupament de les Federacions esportives 2024-2026
hola

 

El Director General d'Esports, Luis Cervera va explicar els objectius d'aquest Pla a tres anys, així com els diferents camps d'acció que es qui treballar en col·laboració amb Confedecom i les federacions esportives, relacionats bàsicament amb:
1.    Estructura organitzativa esportiva i administrativa
2.    Infraestructures i Equipament. (Relació amb Pla Director IIDD de la CV)    
3.    Tecnologia/Digitalització
4.    Comunicació, màrqueting i comercial.

Des de la Generalitat, tant el Director d'Esports com el Viceconseller de Cultura i esport van informar que el Pla de desenvolupament i millora gestió a les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana “la GVA ha augmentat un 30% la dotació destinada a l'ajuda a Federacions per a 2024 i continuarà incrementant en els pròxims dos anys”.
 

I com a objectiu específic, que s'utilitzarà com a indicador, serà: Incrementar el que es consideren els 3 pilars bàsics de creixement en activitat i en ingressos de les Federacions: Llicències esportives, Formació i Competicions.
 

El president de Condefecom, Salvador Frasquet va agrair el suport de la Generalitat a les Federacions i va demanar a totes les FFAA i les administracions públiques que treballem junts per a fer més grans els nostres esports en la CV, no sols a través d'ajudes econòmiques sinó també donant suport tècnic i avançant en noves tecnologies per a millorar la imatge i atraure a més esportistes i clubs a nostres FFAA.
 

La FEMECV va ser present en la reunió, amb una delegació composta pel President, Carlos Ferrís; la Directora Esportiva, Naiara Piedrafita; i el Vocal de Carreras per Muntanya, Isidre Damià.
 

Patrocinadores: