Acord de col·laboració per a concordar l'oferta formativa dels ensenyaments conduents a obtindre els títols oficials de Tècnic/a Esportiu/va i Tècnic/a Esportiu/va Superior en l'especialitat de Muntanya i Escalada.

Año
2022
Tipo
Convenios

Fecha de firma: 14 de noviembre de 2022

Duración:  vigente por un periodo de cuatro años.