Incrementar el nombre d'hores destinades a l'assignatura d'Educació Física en primària i fomentar la pràctica de l'activitat física i de l'esport.- PROGRAMA ESPORT A L’ESCOLA +1h EF.

Año
2022
Tipo
Convenios

Fecha de firma: 28 de diciembre de 2021

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2022.