Una quantitat anual per a activitats socials a determinar en col·laboració amb la FEMECV.

Año
2023
Tipo
Convenios

Fecha de firma: 01 de enero de 2023

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2026.

Archivos(s)